Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Opolskiej

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

 

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (semestr zimowy)

 

Proszę o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w sekcjach (obowiązkowe zajęcia do wyboru dla studentów studiów stacjonarnych),

w semestrze zimowym, w roku akademickim 2017/2018.

Nie dotyczy studentów kierunku Wychowanie Fizyczne.

 

                        

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

 

Zapisy na WF „sekcyjny” w semestrze zimowym odbędą się w terminie 2-6 października 2017 r.

 

Każdy student objęty obowiązkowymi zajęciami WF ma osobiście zapisać się na zajęcia. Niedopełnienie formalności w wymaganych terminach skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.

 

 

Zapisu na zajęcia WF należy dokonać w miejscu odbywania zajęć, u prowadzącego wybraną dyscyplinę, dotyczy to również studentów ubiegających się o przepis lub zwolnienie z czynnego udziału w zajęciach ze względu na stan zdrowia /potwierdzone zwolnieniem lekarskim/.

 

1. Każdy student ma prawo wyboru zajęć z przedstawionej poniżej oferty dyscyplin sportowych (jeśli są wolne miejsca w danej grupie, wybiera tylko 1 dyscyplinę sportu):

 

1)        badminton

2)        fitness - aerobik

 

3)        fitness -ćwiczenia siłowe

4)        koszykówka

 

5)        piłka nożna

6)        piłka ręczna

7)        piłka siatkowa

8)        samoobrona

9)        tenis stołowy

 

2.  Studenci legitymujący się zwolnieniem lekarskim - dokonują zapisu na zajęcia sekcyjne WF zgodnie z planem studiów, a forma zaliczenia przedmiotu zostanie przekazana przez prowadzącego.

 

3.  Studenci uczący się równocześnie na dwóch kierunkach studiów lub studenci z długiem punktów kredytowych z WF mają obowiązek zapisania się do dwóch grup.

 

4.    Grupy, które nie będą spełniały warunków liczebności zostaną rozwiązane a studenci
z rozwiązanych grup mają obowiązek przepisania się do innej grupy.

 

5. Plan zajęć podany zostanie na stronie Politechniki Opolskiej, zakładka: Plany zajęć WF_sekcje.

 

 

STUDENCI STUDIÓW stacjonarnych II STOPNIA

 

na planie zajęć jest adnotacja - zajęcia dla kierunku 2-go stopnia i na tych grupach proszę się zapisywać.

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II stopnia

 

Realizacja przedmiotu wychowanie fizyczne odbywa się wg planu zajęć na swoim kierunku
i nie obowiązują zapisy na sekcje nw. dyscyplin sportowych. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.