Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Sylabusy Wydziału Wychowania Fizycznegi i Fizjoterapii

Turystyka i Rekreacja, studia 2-go stopnia niestacjonarne,

Specjalność: Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2019/2020

Semestr 1

  1 Historia kultury
  2 Informatyka w turystyce i rekreacji
  3 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  4 Metody walki ze stresem
  5 Polityka i planowanie turystyczne
  6 Produkt turystyczny
  7 Regiony turystyczne świata
  8 Rekreacja adaptacyjna
  9 Trening zdrowotny
10 Wybrane formy rekreacji plenerowej

 

Semestr 2

11 EKO i agroturystyka
12 Geografia ekonomiczna
13 Język obcy
14 Metodologia badań naukowych
15 Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
16 Sieć osadnicza Polski
17 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym
18 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
19 Zarządzanie turystyką na obszarze recepcji turystycznej

 

Semestr 3

20 Finanse i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
21 Inwestycje w turystyce
22 Ocena i wykorzystanie zasobów kulturowych w turystyce
23 Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego
24 Praktyki zawodowe w podmiotach gospodarki turystycznej, jednostkach samorządu terytorialnego po sem. 2 (wpis w sem. 3)
25 Seminarium magisterskie I
26 Statystyka
27 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
28 Żywienie człowieka

 

Semestr 4

29 Doradztwo turystyczne
30 Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
31 Praca magisterska
32 Seminarium magisterskie II
33 Turystyka a środowisko geograficzne

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.