Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Sylabusy Wydziału Wychowania Fizycznegi i Fizjoterapii

Turystyka i Rekreacja, studia 2-go stopnia niestacjonarne,

Specjaność: Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2018/2019

Semestr 1

  1 Antropologia turystyki i rekreacji
  2 Atrakcje turystyczne regionów świata
  3 Historia kultury
  4 Informatyka w turystyce i rekreacji
  5 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  6 Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
  7 Planowanie turystyczne
  8 Regiony turystyczne
  9 Żywienie człowieka

 

Semestr 2

10 EKO i agroturystyka
11 Geografia ekonomiczna
12 Język obcy
13 Metodologia badań naukowych
14 Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
15 Produkt turystyczny
16 Sieć osadnicza Polski
17 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
18 Zarządzanie turystyką na obszarze recepcji turystycznej

 

Semestr 3

19 Doradztwo turystyczne
20 Finanse i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
21 Inwestycje w turystyce
22 Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego
23 Praktyki zawodowe w podmiotach gospodarki turystycznej, jednostkach samorządu terytorialnego po sem. 2 (wpis w sem. 3)
24 Seminarium magisterskie I
25 Statystyka
26 Zarządzanie projektem Unii Europejskiej
27 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
28 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym

 

Semestr 4

29 Ocena i wykorzystanie zasobów kulturowych w turystyce
30 Polityka turystyczna
31 Praca magisterska
32 Seminarium magisterskie II
33 Turystyka a środowisko geograficzne
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.