Wytyczne realizacji praktyk

Wytyczne dotyczące rozliczeń do umów
 
 
  • Przesyłanie list imiennych studentów wraz z godzinami i terminami ramowymi realizowanych praktyk:

 

do 15 czerwca (z semestru letniego)

do 15 października (z okresu wakacji)

do 1 grudnia (z semestru zimowego).

 

  • Po upływie wyżej wymienionych terminów umowa nie będzie sporządzona oraz rozliczona.

 

Wytyczne dotyczące przyjmowania studentów na realizację praktyk zawodowych w placówkach medycznych 
 
 
  • Opiekun praktyk zawodnych w placówce może w okresie trwania jednego semestru przyjąć nie więcej niż 30 studentów. Na uzasadnione zwiększenie liczby przyjęć musi być wyrażona zgoda koordynatora ds. praktyk zawodowych Instytutu Fizjoterapia. Bez uprzedniego pisemnego powiadomienia oraz wyrażenia zgody opiekun nie otrzyma wynagrodzenia za ponad liczbowe przyjęcia praktykantów.
 
  • Jednocześnie na oddziale pod opieką jednego opiekuna może realizować praktykę grupa studentów nie większa niż 1 student na 5 stanowisk klinicznych.
 
  • Realizacja praktyk zawodowych nie powinna pokrywać się z prowadzonymi zajęciami klinicznymi w danej specjalizacji.
 

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.