Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia

Wydziałowy System zapewnienia jakości kształcenia

 

Badania ewaluacyjne na temat jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej (rok 2017)

pobierz

Wnioski z Badań Akademickiego Biura Karier na temat losów zawodowych absolwentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 2018

pobierz

Analiza wyników badań ewaluacyjnych na temat jakości kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej  w opinii absolwentów z kierunku fizjoterapia kończących studia w roku 2013

pobierz

Analiza wyników badań ewaluacyjnych na temat jakości kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne Politechniki Opolskiej w roku 2013

pobierz

Syntetyczny raport z badań nad jakością programu kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne politechniki opolskiej (wyniki z roku 2006 r. w stosunku do 2013 r.)

pobierz


 

Wydziałowe Procedury Jakości Kształcenia

 

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz dokumentowania procesu kształcenia

pobierz

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych

pobierz

Ocena i monitorowanie programów i zakładanych efektów kształcenia

pobierz

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia

pobierz

Zasady kontroli zajęć dydaktycznych i konsultacji

pobierz

Zasady powierzania obowiązków opiekuna pierwszego roku

pobierz

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

pobierz

Zasady monitorowania prawidłowości oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych

pobierz

Zasady wyboru przedmiotów obieralnych

pobierz

Formularz zastępstw i odrabiania zajęć

pobierz

Zasady monitorowania praktyk studenckich

pobierz

Zasady ustalania zastępstw i odrabiania zajęć dydaktycznych

pobierz

Zasady planowania obciążeń dydaktycznych

pobierz

Zasady okresowej oceny  nauczycieli akademickich 

pobierz

Monitorowanie mobilności pracowników i studentów

pobierz 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.