Trening zdrowotny osób dorosłych i starszych

Sylabusy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Turystyka i Rekreacja, studia 2-go stopnia niestacjonarne

Specjaność: Trening zdrowotny osób dorosłych i starszych

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2018/2019

Semestr 1

  1 Antropologia turystyki i rekreacji
  2 Atrakcje turystyczne regionów świata
  3 Historia kultury
  4 Informatyka w turystyce i rekreacji
  5 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  6 Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
  7 Planowanie turystyczne
  8 Regiony turystyczne
  9 Żywienie człowieka

Semestr 2

10 Dietetyka i suplementacja w treningu zdrowotnym
11 Fizjologiczne podstawy treningu zdrowotnego
12 Gry i zabawy ruchowe w treningu zdrowotnym
13 Język obcy
14 Metodologia badań naukowych
15 Produkt turystyczny
16 Techniki relaksacyjne w treningu zdrowotnym
17 Teoria i metodyka treningu zdrowotnego
18 Terenowe formy aktywności ruchowej w treningu zdrowotnym
19 Wodne formy aktywności ruchowej w treningu zdrowotnym

Semestr 3

20 Doradztwo turystyczne
21 Gimnastyka w treningu zdrowotnym
22 Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego
23 Praktyki zawodowe w instytucjach działających w obszarze rekreacji ruchowej po sem. 2 (wpis w sem. 3)
24 Psychologiczne podstawy treningu zdrowotnego
25 Seminarium magisterskie I
26 Statystyka
27 Trening zdrowotny w realizacji wybranych potrzeb zdrowotnych
28 Zarządzanie projektem Unii Europejskiej
29 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Semestr 4

30 Fitnesowe formy ruchu w treningu zdrowotnym
31 Ocena i wykorzystanie zasobów kulturowych w turystyce
32 Polityka turystyczna
33 Praca magisterska
34 Seminarium magisterskie II
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.