Kierunek fizjoterapia - studia I st.

Opis kierunku

Studia I stopnia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym jak i w trybie niestacjonarnym. Studia te kończą się nadaniem tytuł u zawodowego licencjata. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów  fizjoterapeutycznych oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia fizjoterapii u osób w każdym wieku, z różnymi dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi. Daje to możliwość pracy indywidualnej, w zespołach  rehabilitacyjnych placówek służby zdrowia, ośrodkach sportowych lub odnowy  biologicznej oraz organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby, które uzyskały tytuł licencjata przygotowane są również do podjęcia studiów II stopni – magisterskich, studiów podyplomowych oraz licznych kursów specjalistycznych metod wykorzystywanych w fizjoterapii. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. anatomia człowieka (prawidłowa, palpacyjna, rentgenowska), fizjologia, biomechanika kliniczna, kinezjologia, języki obce. Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in. kinezyterapię, fizykoterapię, masaż leczniczy, terapię manualną oraz fizjoterapię kliniczną w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych. Studenci mają możliwość elastycznego kształtowania toku studiów poprzez wybór przedmiotów najbliższych ich zainteresowaniom. Na liście przedmiotów obieralnych znajdują się między innymi: suplementacja, dietetyka i żywienie, podstawy genetyki, podstawy diagnostyki  laboratoryjnej, fitness, zajęcia w wodzie, podstawy jogi, odnowa biologiczna, refleksoterapia, medyczny trening stabilizacyjny, taping medyczny oraz podstawy neurologopedii. Na studiach stacjonarnych znaczna część zajęć klinicznych prowadzona jest w placówkach służby zdrowia lub specjalistycznych pracowniach. Studia niestacjonarne realizowane są w postaci sobotnio-niedzielnych zjazdów w oparciu o specjalistyczne pracownie i laboratoria Uczelni, przy czym część zajęć klinicznych realizowana jest w placówkach służby zdrowia w formie tygodnia zjazdowego.

 

 

Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak: szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska. Stanowiska fizjoterapeuty z powodzeniem funkcjonują również w placówkach oświatowych (np. międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie. Ponadto, na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i coraz większą świadomością prowadzenia zdrowego stylu życia, co wpływa na popyt na usługi z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakośćkształcenia. Studenci kierunku fizjoterapia mają również wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w inicjatywach i projektach pracowników Instytutu Fizjoterapii, takich jak: Opolska Kawiarnia Naukowa; Klinika Fizjoterapii; Rak chodzi wspak; Studenckie Koło Naukowe AKTON; Studenckie Koło Naukowe BioTop; projekt badawczy „Zbadaj swoje stawy”; zajęcia ruchowe dla seniorów prowadzone przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym BABIE LATO; zajęcia z aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji.

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w różnych typach placówek służby zdrowia: w szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, prywatnych gabinetach, sanatoriach oraz organizacjach pozarządowych działających w sferze ochrony zdrowia.

Absolwent charakteryzuje się następującą wiedzą oraz umiejętności:

  • zna budowę poszczególnych układów człowieka i rozumie ich funkcjonowanie;
  • potrafi scharakteryzować procesy fizjologiczne oraz patologiczne w przebiegu różnych schorzeń;
  • zna i potrafi interpretować mechanizmy działania określonych zabiegów fizjoterapeutycznych i środków z zakresu aktywności ruchowej stosowanych w procesie leczenia;
  • potrafi dobierać i wykonywać zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego oraz podstawowe zabiegi z zakresu terapii manualnej;
  • potrafi prowadzić dokumentację prowadzonej fizjoterapii;
  • zna skutki uboczne, wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych technik i zabiegów stosowanych w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu różnych jednostek chorobowych;
  • potrafi wykorzystywać aparaturę, urządzenia oraz zaopatrzenie ortopedyczne w procesie leczenia pacjenta.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją toku studiów - zakładka Student >> Programy kształcenia

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.