Struktura

Struktura

Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 Dziekan

dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. Uczelni

Biuro Dziekana

tel. 77 4498250, e-mail: wwfif@po.edu.pl

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9), 45-758 Opole


mgr Anna Śleziona – specjalista ds. administracyjnych

mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska – specjalista ds. administracyjnych

mgr inż. Paweł Sujak – samodzielny referent ds. naukowo-technicznych

Piotr Nowacki – specjalista ds. administrowania obiektami sportowymi

mgr inż. Krzysztof Kręcisz – starszy specjalista naukowo-techniczny

 Stanowiska ds. ekonomicznych

mgr Agata Jastrzębska – samodzielny referent ds. finansowych

Ewa Schneider – specjalista. ds. ekonomicznych

 

Przewodniczący dyscypliny nauk o kulturze fizycznej:

dr hab. Daniel Puciato, prof. Uczelni

Przewodniczący dyscypliny nauk o zdrowiu:

dr hab. Jan Szczegielniak, prof. Uczelni

 

Prodziekan ds. dydaktyki

dr Dawid Bączkowicz

Biuro prodziekana ds. dydaktyki
mgr Dagmara Tokarska-Suchy – specjalista ds. dydaktyki

tel. 77 4498300, e-mail: d.tokarska-suchy@po.edu.pl

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 2), 45-758 Opole

 

Biuro Centrum Obsługi Studenta

mgr Ewa Sikorska – biuro COS

 

tel. 77 4498303, e-mail: e.sikorska@po.edu.pl

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 20), 45-758 Opole

 

Biuro praktyk i obozów studenckich

Maria Jolanta Pyrasz – specjalista ds. praktyk

 

tel. 77 4498302, e-mail: m.pyrasz@po.edu.pl

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 31), 45-758 Opole

 

Rada dydaktyczna kierunku fizjoterapia:

dr Dawid Bączkowicz

dr Katarzyna Bogacz

dr Jacek Łuniewski

dr Edyta Majorczyk

Patryk Szary – student

 

Rada dydaktyczna kierunku turystyka i rekreacja:

dr Przemysław Domaszewski – przewodniczący

dr hab. Aleksander Stuła, prof. Uczelni

dr Bożena Królikowska

dr hab. Roman Nowacki, prof. Uczelni

dr Maja Zagórna-Goplańska

Dominika Budek – studentka

 

Rada dydaktyczna kierunku wychowanie fizyczne:

dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska – przewodnicząca

dr Monika Błaszczyszyn

dr Dorota Borzucka

dr Mariusz Konieczny

dr Paweł Nowak

dr hab. Rafał Tataruch, prof. Uczelni

Joanna Wajda – studentka

 

 

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

dr Dariusz Nawarecki

Samodzielny referent ds. sportu akademickiego i promocji

tel. 77 4498306, e-mail: w.firlus@po.edu.pl

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9), 45-758 Opole

mgr Waldemar Firlus – samodzielny referent ds. sportu akademickiego i promocji

 

Biuro

Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu

oraz dyscypliny nauk o kulturze fizycznej:

 

Jolanta Kukułka – samodzielny referent ds. administracyjnych

tel. 77 4498308, e-mail: j.kukulka@po.edu.pl

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9), 45-758 Opole

 

Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Janusz Iskra

Skład Katedry:

dr Bohdan Tomasz

dr Charaśna-Blachucik Justyna

dr hab. Kowalik Krzysztof, prof. Uczelni

dr hab. Kuśnierz Cezary, prof. Uczelni

dr Marcinów Ryszard

dr Nawarecki Dariusz

dr Nowak Paweł

dr Sojka-Krawiec Katarzyna

dr Tataruch Magdalena

dr hab. Tataruch Rafał, prof. Uczelni

dr Wojciechowska-Maszkowska Bożena

dr Ziemba Krzysztof

 

Biuro

Katedry Antropomotoryki i Biomechaniki:

Alicja Bunio – starszy referent ds. administracyjnych

tel. 77 4498304, e-mail:a.bunio@po.edu.pl

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9), 45-758 Opole

 

Katedra Antropomotoryki i Bomechaniki

Kierownik Katedry: dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. Uczelni

Skład Katedry:

dr Błaszczyszyn Monika

dr Borzucka Dorota

dr Domaszewska Przemysław

dr Konieczny Mariusz

prof. dr hab. inż. Kuczyński Michał

dr Łukanowa-Jakubowska Anna

dr Pakosz Paweł

dr Piechota Katarzyna

mgr Rektor Zbigniew

dr Wieloch Marcin

 

Biuro

Katedry Turystyki i Rekreacji

mgr Anna Kosmala – samodzielny referent ds. administracyjnych

tel. 77 4498290, e-mail: a.kosmala@po.edu.pl

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9), 45-758 Opole

 

Katedra Turystyki i Rekreacji

kierownik Katedry: dr hab. Aleksander Stuła, prof. Uczelni

Skład Katedry:

dr Bień Wojciech

dr Burzycka-Wilk Dorota

dr hab. Drobek Wiesław, prof. Uczelni

dr Hołodnik Daria

dr Królikowska Bożena

dr Łukawiecki Kazimierz

dr hab. Machoń Henryk, prof. Uczelni

dr hab. Puciato Daniel, prof. Uczelni

dr Rak Grzegorz

dr Woś Barbara

dr Zagórna-Goplańska Maja

 

Biuro

Katedry Fizjoterapii i Katedry Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii

oraz dyscypliny nauk o zdrowiu

mgr inż. Anna Prorok – specjalista ds. administracyjnych

tel. 77 4498275, e-mail: a.prorok@po.edu.pl

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9), 45-758 Opole

 

Katedra Fizjoterapii

kierownik Katedry: dr hab. Jan Szczegielniak, prof. Uczelni

Skład Katedry:

dr Bogacz Katarzyna

dr Krajczy Marcin

dr Kulig-Parobczy Iwona

dr Łuniewski Jacek

mgr Michalak Katarzyna

dr hab. Nowacki Roman, prof. Uczelni

mgr Pawełczyk Witold

dr Paluch Piotr

dr Racheniuk Henryk

dr hab. Rożek-Piechura Krystyna, prof. Uczelni

dr Rutkowska Anna

dr Rutkowski Sebastian

dr Skomudek Aleksandra

 

Katedra Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii

Kierownik Katedry: dr hab. Mariusz Migała, prof. Uczelni

Skład Katedry:

dr Bączkowicz Dawid

prof. dr hab. inż. Czerwiński Marcin

dr Dybek Tomasz

mgr Kaczmarski Jacek

dr Majorczyk Edyta

mgr Pampuch Roland

dr Proszkowiec Małgorzata

dr hab. Sacha Jerzy, prof. Uczelni

 

 

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

tel. 48 77 449 8314, e-mail: bgwwfif@po.edu.pl

ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole

Joanna Ledwig – młodszy bibliotekarz

Katarzyna Dyballa – młodszy bibliotekarz

 

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.