Stacjonarne

1. Plan studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018

 • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyk                              pobierz
 • specjalność Trening Zdrowotny osób dorosłych i starczych                         pobierz
 • specjalność Turystyka Kulturowa                                                                  pobierz
 • specjalność Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji                                         pobierz

Efekty kształcenia obowiązujące od roku akadamickiego 2017/2018    pobierz

Karty opisu przedmiotów od roku akademickiego 2017/2018:             

 • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyk                              pobierz
 • specjalność Trening Zdrowotny osób dorosłych i starszych                         pobierz
 • specjalność Turystyka Kulturowa                                                                  pobierz
 • specjalność Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji                                         pobierz

2. Plan studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016

 • specjalność Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną - pobierz
 • specjalność Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji - pobierz
 • specjalność Turystyka Zdrowotna i Spa - pobierz
 • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyki - pobierz

Efekty kształcenia - pobierz

Karty opisu przedmiotów:

 

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 

1. Historia kultury - pobierz

2. Antropologia turystyki i rekreacji - pobierz

3. Regiony turystyczne - pobierz

4. Informatyka w turystyce i rekreacji - pobierz

5. Polityka turystyczna - pobierz

6. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych - pobierz

7. Doradztwo turystyczne - pobierz

8. Produkt turystyczny - pobierz

9. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - pobierz

10. Zarządzanie projektem Unii Europejskiej - pobierz

11. Żywienie człowieka - pobierz

12. Metodologia badań naukowych - pobierz

13. Statystyka - pobierz

14. Atrakcje turystyczne regionów świata - pobierz

15. Planowanie turystyczne - pobierz

16. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych - pobierz

17. Trening zdrowotny - pobierz

18. Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego - pobierz

19. Seminarium magisterskie I - pobierz

20. Seminarium magisterskie II - pobierz

21. Seminarium magisterskie III - pobierz

Praca magisterska

 

B. PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI REKREACJA RUCHOWA Z ODNOWĄ PSYCHOSOMATYCZNĄ

 

22. Turystyka i rekreacja osób starszych - pobierz

23. Odnowa biologiczna - pobierz

24. Rekreacja adaptacyjna - pobierz

25. Techniki relaksacyjne w rekreacji - pobierz

26. Animacja czasu wolnego i rekreacji - pobierz

27. Planowanie, programowanie i obsługa w zakresie aktywności rekreacyjnej - pobierz

28. Gry i zabawy korekcyjne - pobierz

29. Fitnessowe formy tańca - pobierz

30. Fitnesowe formy ruchu - pobierz

31. Tańce róznych narodów - pobierz

32. Praktyki - pobierz

 

B. PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI

 

22. Geografia ekonomiczna - pobierz

23. Turystyka a środowisko geograficzne - pobierz

24. EKO i agroturystyka - pobierz

25. Ekonomia menedżerska - pobierz

26. Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym - pobierz

27. Zarządzanie turystyką na obszarze recepcji turystycznej - pobierz

28. Finanse i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym - pobierz

29. Sieć osadnicza Polski - pobierz

30. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym - pobierz

31. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnymd - pobierz

32. Praktyki - pobierz

 

B. PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI TURYSTYKA ZDROWOTNA I SPA

 

22. Choroby cywilizacyjne - pobierz

23. Anatomia człowieka - pobierz

24. Żywienie i suplementacja - pobierz

25. Turystyka uzdrowiskowa - pobierz

26. SPA i wellness - pobierz

27. Bioklimatologia - pobierz

28. Odnowa biologiczna - pobierz

29. Kinezyterapia - pobierz

30. Fizykoterapia - pobierz

31. Specyfika pracy w obietkach Spa i wellness - pobierz

32. Profilaktyka zdrowotna - pobierz

33. Praktyki - pobierz

 

B. PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ODNOWA BIOLOGICZNA

 

22. Odnowa psychiczna - pobierz

23. Anatomia z biomechaniką - pobierz

24. Wybrane metody fizjoterapeutyczne w odnowie biologicznej - pobierz

25. Dietetyka w odnowie biologicznej - pobierz

26. Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej - pobierz

27. Teoria i metodyka odnowy biologicznej - pobierz

28. Masaż w odnowie biologicznej - pobierz

29. Fizykoterapia w odnowie biologicznej - pobierz

30. Refleksoterapia - pobierz

31. Metody walki ze stresem - pobierz

32. Praktyki - pobierz

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.