SKN "Viator"

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE VIATOR

 

 

Studenckie Koło Naukowe „Viator” jest zrzeszeniem studentów Politechniki Opolskiej, zainteresowanych turystyką krajową i zagraniczną. Działa przy Katedrze Turystyki i Promocji Zdrowia. Celem członków Koła jest m.in. organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów w celach badawczych, organizowanie wykładów, dyskusji, sesji naukowych, kształtowanie umiejętności badawczych, nawiązanie współpracy naukowej z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Członkiem Koła może zostać każda osoba, która studiuje w Politechnice Opolskiej, po uprzednim zapoznaniu się ze statutem Koła.

Przewodniczący Koła:

Marta Czapkowska, e-mail: marta.czapkowska@gmail.com

Opiekunowie Koła:

mgr Katarzyna Michalak, e-mail: k.michalak@po.opole.pl

mgr Przemysław Domaszewski, e-mail: p.domaszewski@po.opole.pl

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.