SKN FIRN

Studenckie Koło Narciarskie FIRN
 

Studenckie Koło Narciarskie FIRN powstało przy Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii jako organizacja studencka o charakterze ogólnouczelnianym. Do głównych celów koła należą m.in.: propagowanie narciarstwa zjazdowego jako aktywnej formy rekreacji ruchowej; propagowanie wiedzy z zakresu narciarstwa poprzez uczestnictwo w seminariach, sympozjach, wykładach i konferencjach naukowych, szkoleniach, targach branżowych oraz zawodach sportowych; poznawanie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego związanego z uprawianiem narciarstwa zjazdowego; podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu krajoznawstwa; organizacja wyjazdów w góry (zarówno narciarskich jak i pieszych poza sezonem zimowym); propagowanie bezpieczeństwa w górach; przygotowanie studentów do udziału w kursach na stopnie instruktorskie SITN PZN (Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego).

Zarząd koła:

prezes - Elżbieta Wojciechowska
wiceprezes - Anna Kościółek
sekretarz - Nadin Strzoda
skarbnik - Dawid Ślusarczyk

Opiekun koła: dr Wojciech Bień
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.