SKN Błąd Kartezjusza

Opis:

            Studenckie Koło Naukowe „Błąd Kartezjusza” działające na wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej powstało w roku 2018 z inicjatywy studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę oraz zaczynać dorobek naukowy z zakresu fizjoterapii pod opieką
Dr Sebastiana Rutkowskiego.

            Kamieniem węgielnym do utworzenia tej organizacji były przygotowania do VI Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, na którym zostały przedstawione  prace założycieli koła naukowego, czyli Katarzynę Buchtę z tematem pracy „Analiza wysiłku fizycznego osób zdrowych w trakcie ćwiczeń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości”, Dawida Bedrunkę z tematem „Wpływ ćwiczeń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na sprawność fizyczną u osób zdrowych” oraz Patryka Szary z tematem „Wpływ ćwiczeń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na kontrolę posturalną”. Jedna praca otrzymała wyróżnienie, była to praca Patryka Szary oraz uzyskał on I miejsce w konkursie wiedzy z fizjoterapii organizowany przez OFF na początku czerwca w roku akademickim 2017/2018.

           

            Kolejnym krokiem było utworzenie organizacji studenckiej, która rozpoczęła swoją działalność w roku akademickim 2018/2019 z liczbą 30 członków. Cały rok akademicki został zwieńczony łącznie 4 wystąpieniami na kolejnym już VII Opolskiem Festiwalu Fizjoterapii na którym aż 3 z nich uzyskały wyróżnienia. 1 wystąpieniem na konferencji międzynarodowej na Słowacji, było prowadzonych kilka projektów badawczych, oraz oczekują na wydanie 4  artkułów naukowych.

 

Konferencje międzynarodowe:

 1. Prezentacja pracy na  Międzynarodowej konferencji naukowej: Rutkowski S.,  Szary P., Rutkowska A., Buchta K., Bedrunka D., Racheniuk H., Szczegielniak J., Examining the effects of exercises in virtual reality on postural control of young adults, Fyzioterapia a šport Banská Bystrica 13.04.2019

 

Ogólnopolskie Konferencje naukowe:

 1. Prezentacja pracy na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Szary P., Buchta K., Bedrunka D., dr Rutkowski S., Ocena wpływu immersyjnej wirtualnej rzeczywistości w trakcie badania wydolnościowego z wykorzystaniem cykloergometru, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Patologie stawu biodrowego u ludzi młodych i aktywnych ruchowo” w ramach VII Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii 07.06.2019
 2. Prezentacja pracy na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Tomaszczyk A., Zabłotni S., dr Rutkowska A.,, dr Rutkowski S., Wpływ aplikacji Kinesiotaping na bóle menstruacyjne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Patologie stawu biodrowego u ludzi młodych i aktywnych ruchowo” w ramach VII Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii 07.06.2019
 3. Prezentacja pracy na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Zabłotni S., Tomaszczyk A., dr Rutkowska A., dr Rutkowski S., Rehabilitacja mięśni dna miednicy z wykorzystaniem elektrody dopochwowej kGoal w wysiłkowym nietrzymaniu moczu – opis przypadku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Patologie stawu biodrowego u ludzi młodych i aktywnych ruchowo” w ramach VII Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii 07.06.2019
 4. Prezentacja pracy na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Czech O., Wrzeciono A., Rutkowski S., Analiza aktywności fizycznej w trakcie treningu slackline, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Patologie stawu biodrowego u ludzi młodych i aktywnych ruchowo” w ramach VII Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii 07.06.2019

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

 1. Szary P., Buchta K., Bedrunka D., Rutkowski S.,  Ocena wpływu immersyjnej wirtualnej rzeczywistości w trakcie badania wydolnościowego z wykorzystaniem cykloergometru- Opolski Festiwal Fizjoterapii Opole 2019
 2. Tomaszczyk A., Zabłotni S., dr Rutkowska A.,, dr Rutkowski S., Wpływ aplikacji Kinesiotaping na bóle menstruacyjne- Opolski Festiwal Fizjoterapii Opole 2019
 3. Czech O., Wrzeciono A., Rutkowski S., Analiza aktywności fizycznej w trakcie treningu slackline Opolski Festiwal Fizjoterapii Opole 2019

 

PROJEKTY BADAWCZE

 1. Autorzy: Szary P., Buchta K., Bedrunka D., Rutkowski S. Nazwa projektu „Ocena wpływu immersyjnej wirtualnej rzeczywistości w trakcie badania wydolnościowego z wykorzystaniem cykloergometru”, Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, pełniona funkcja: główny wykonawca. Kierownik naukowy projektu dr Sebastian Rutkowski. Okres realizacji projektu od dnia 4 marca 2019r. do 24 maja 2019r. Celem badań była Ocena wpływu immersyjnej wirtualnej rzeczywistości w trakcie badania wydolnościowego z wykorzystaniem cykloergometru. Opis wykonywanych zadań obejmowało: przegląd literatury , zaplanowanie eksperymentu, badania pilotażowe dotyczące wykonalności procedur, przygotowanie wniosku do komisji bioetycznej, przeprowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na grupie 70 studentów. Analiza danych. Efekty udziału : wystąpienia na konferencji i przygotowywanie publikacji. Projekt jest multidyscyplinarny i wielokierunkowy. Zakłada wiele etapów, których łączny czas trwania to około 2 lata. Następny etap realizowany jest ze współpracą Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach.

 

              PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Buchta K., Górecka D., Tłuczykont Ł., Rutkowski S., Szczegielniak J. Wirtualna rzeczywistość- rys historyczny, Rehabilitacja w praktyce, ISSN 1895- 4146
 2. Czech O., Wrzeciono A., Szary P., Zabłotni S., Bedrunka D., Buchta K., Rutkowski S., Szczegielniak J. Analiza aktywności fizycznej w trakcie treningu Slackline, Rehabilitacj w praktyce, ISSN 1895- 4146
 3. Bedrunka D., Buchta K., Szary , Maniakowska K. , Kiper P., Rutkowska A., Rutkowski S. The effect of virtual reality exercise on physical fitness DOI: 10.5604/01.3001.0013.3717, GICID: 01.3001.0013.3717

 

 

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.