SKN "Anima Team"

„AnimaTeam” jest kołem naukowym na Politechnice Opolskiej zrzeszającym studentów zainteresowanych szeroko pojętą animacją. Koło zajmuje się przede wszystkim organizowaniem lub wspomaganiem organizacji różnych imprez. Najczęściej są to imprezy promujące rekreację i zdrowy tryb życia, imprezy sportowe lub o tematyce zdrowotnej. Dzięki takim praktycznym działaniom studenci mają szansę zasmakować, jak wygląda praca w organizacji czasu wolnego oraz zdobyć pierwsze doświadczenie w szeroko rozumianej branży turystycznej. Ponadto w ramach możliwości odbywają się spotkania organizacyjne i wyjazdy, na których członkowie doskonalą swoje umiejętności.

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.