SKN "Anima Team"

SKN ANIMA TEAM

 

ANIMATEAM  jest studenckim kołem Animatorów Rekreacji i Turystyki funkcjonującym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii od 2016 r.

Koło  zrzesza studentów zainteresowanych szeroko pojętą animacją. Koło zajmuje się przede wszystkim organizowaniem lub wspomaganiem organizacji różnego typu imprez/eventów. Najczęściej są to przedsięwzięcia promujące rekreację i zdrowy tryb życia, imprezy sportowe lub o tematyce zdrowotnej i imprezy z zakresu turystyki aktywnej. Dzięki takim działaniom studenci mają szansę wykorzystać teorię w praktyce, sprawdzić jakie są możliwości w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zdobyć pierwsze doświadczenie
w szeroko rozumianej branży turystyczno-rekreacyjnej.

 

 • Anima Team w ramach swojego dotychczasowego funkcjonowania

zorganizowało lub współorganizowało wiele imprez adresowanych do różnych grup mieszkańców Opola i województwa opolskiego. Część z tych przedsięwzięć ma już charakter cykliczny i stała się tradycją w działalności Koła.

 • Od 2016 r. do chwili obecnej członkowie Koła Anima Team brali czyny udział

w organizacji i prowadzeniu Strefy gier i zabaw w Wiosce Olimpijskiej, w ramach imprezy Politechnika Opolska Osobom z Niepełnosprawnościami

 • Od 2016 r. Koło Anima Team również aktywnie uczestniczyło w organizacji trzech

edycji Opolskich Festiwali Nauki (IVX, VX, XVI). Jego członkowie w ramach Pikniku Rodzinnego przygotowywali i prowadzili Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Sportowy.

 • W 2018 i 2019 r. Anima Team nawiązało współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową

 w Prószkowie organizując dla uczniów tej palcówki dwie świetne imprezy: Festyn

rekreacyjny pt. „W jeden dzień dookoła świata” (2018r.) oraz grę fabularną:
„Z bohaterami hitów filmowych za pan brat” (2019 r.).

 • Studenci należący do Koła Anima Team w swojej działalności dużo uwagi

poświęcają nie tylko najmłodszym, włączają się również do działań na rzecz opolskich seniorów. Ich celem jest uaktywnienie osób 60+ i popularyzacja w tym środowisku modelu aktywnego wypoczynku w atmosferze zabawy i zdrowej rozrywki. 

 • W 2016 r. członkowie Anima Team byli współorganizatorami Strefy Seniora podczas

Pikniku Rodzinno-sportowego, który był jednym z punktów programu Dni Opola.

 • W 2017 r. podczas Seminarium z częścią warsztatową pt. Aktywni w każdym wieku,

które odbyło się na Wydziale WFiF w ramach XIX Opolskich Dni Seniora, członkowie Koła Anima Team pomagali w przygotowaniu imprezy od strony organizacyjnej, a w części warsztatowej służyli pomocą wszystkim uczestnikom imprezy.  

 • W 2018 r. członkowie Koła  Anima Team  ponownie wsparli oorganizację zajęć
  ruchowych z seniorami z Opola przy prowadzeniu zajęć Nordic Walking w ramach projektu „Zdrowy Kręgosłup”.
 • W 2019 r. SKN Anima Team współorganizowało wielobój rekreacyjny z licznymi

konkursami sprawnościowymi i grami rekreacyjnymi, przeprowadzony podczas kolejnej edycji Seniorady – imprezy  organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, adresowany do seniorów z Opola i powiatu opolskiego.

 • W 2019 r. studenci Koła Anima Team  wzięli udział w prowadzeniu części

sportowej III Wojewódzkiej Olimpiady Sportowej dla Seniorów – imprezy dla seniorów  
z całego województwa opolskiego. Zadaniem dla Koła była opieka nad drużynami, sędziowanie, dbanie o bezpieczeństwo, a jeśli była taka potrzeba to również pomoc
w wykonaniu  zadania ruchowego. Studenci zdobyli dodatkowe doświadczenie w obsłudze imprezy dużego formatu, jaką niewątpliwie była Olimpiada, ale też świetnie promowali Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i Politechnikę Opolską na forum naszego województwa.

 • Ponadto członkowie Koła Anima Team  aktywnie włączają się do przygotowania

innych przedsięwzięć związanych z rekreacją ruchową, czy turystyką i tak:

 • w 2019 r.  członkowie Anima Team  pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeni

 otwartego wykładu Marko Kantaneva – oficjalnego twórcy techniki Nordic Walking
z Finlandii, trenera personalnego, instruktora sportowego. Wykład: "Nordic Walking jako najlepsza forma treningu i rekreacji" ("Nordic Walking, The Best All-In-One Workout" odbył się na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Po wykładzie, na terenie Wydziału WFiF dla chętnych odbył się krótki instruktaż techniki NW prowadzony przez samego Marko, w którym również uczestniczyli nasi studenci.

 • w 2019 r. w ramach wolontariatu członkowie Koła Anima Team pomagali

w przeprowadzeniu finału 6 edycji Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie, pt.” Polski Alpinizm i Himalaizm”, którą zorganizowano w Opolu. Studenci udzielając się przy zabezpieczeniu imprezy mieli możliwość rozwinąć swoje zainteresowania o wiedzę
w temacie przewodnim Olimpiady.
 

 • Udziały w konferencjach studentów SKN Anima Team
 1. Agnieszka Bigos, Angelika Szandurska, prezentacja pracy: Animacja czasu wolnego

w Polsce i jej wybrane uwarunkowania podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców, AWF Warszawa, 2 czerwca 2017 r.

2.Aleksandra Kuziemska prezentacja pracy: Obozy survivalowe jako atrakcyjna forma aktywności wolnoczasowej młodzieży podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym, w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 11 maja 2018 r.

3.Weronika Kurek prezentacja pracę: Gra w piłkę nożną jako popularna forma rekreacyjnego treningu zdrowotnego podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym,
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 11 maja 2018 r.

4.Paulina Kochman prezentacja pracy: Koszt energetyczny rekreacyjnego uprawiania Nordic walking przez kobiety po 50 roku życia podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym,
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 11 maja 2018 r.

5.Jessica Dziuk prezentacja pracy: Wydatek kaloryczny osób,  uprawiających  rekreacyjnie taniec nowoczesny podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów
i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym zorganizowanej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie, 24 maja 2019 r.

6.Iryna Romanchuk prezentacja pracy: Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej i jej wybrane uwarunkowania podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów
i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym zorganizowanej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie, 24 maja 2019 r.

7.Paulina Kochman prezentacja pracy: Wydatek kaloryczny kobiet w różnym wieku uprawiających Zumbę podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów
i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym zorganizowanej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie, 24 maja 2019 r.

8.Natalia Skrzydeł prezentacja pracy: Wybrane uwarunkowania uprawiania gimnastyki Zdrowy kręgosłup przez kobiety dojrzałe podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym zorganizowanej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im.
J. Długosza w Częstochowie, 24 maja 2019 r.

9.Aleksandra Kałuża prezentacja pracy: Piłka siatkowa jako forma rekreacji ruchowej podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym zorganizowanej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie, 24 maja 2019 r.

 

 

ZARZĄD SKN ANIMA TEAM

Przewodnicząca: PAULINA KOCHMAN

Z-ca przewodniczącej: ŁUKASZ BODORA

Sekretarz: MAGDA KORCHUT

Skarbnik:  JESSIKA DZIUK

 

Opiekun koła: dr BOŻENA KRÓLIKOWKA

 

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.