SKN Akton

 

Studenckie koło naukowe Akton tworzą ludzie z pasją i ambicją, którzy poza programem studiów  poszukują nowych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Głównym celem działalności koła naukowego jest poszerzanie wiedzy naukowej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w pracy terapeutycznej z drugim człowiekiem często dzieckiem.  Studenci prowadzą badania naukowe dotyczące analizy postawy ciała oraz czynników wpływających na jej rozwój, zajmują się oceną dysbalansu mięśniowego oraz  analizą równowagi. Swoje osiągnięcia naukowe członkowie koła przedstawiają na licznych konferencjach krajowych jak i zagranicznych.

Trochę historii

Studenckie koło naukowe Akton powstało w grudniu 1998 roku skupiając studentów chętnych do pogłębiania wiedzy i rozwoju naukowego. Pięć lat później  członkowie koła zorganizowali pierwszą Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych, która w ciągu kolejnych kilku lat urosła do ważnego międzynarodowego przedsięwzięcia realizowanego przy współpracy z kołami naukowymi uczelni AWF Wrocław i AWF Poznań.

 

Koło naukowe w latach 2003-2011 zorganizowało 10  Międzynarodowych Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Głuchołazach.

Koło może również poszczycić się organizacją cyklicznych Ogólnopolskich  Warsztatów Studenckich Kół Naukowych początkowo organizowanych w Pokrzywnej, a od 3 lat w Zieleńcu (od 2016 roku). Celem organizowanych rokrocznie warsztatów jest stworzenie interdyscyplinarnego forum integracji studentów należących do uczelnianych kół naukowych z różnych ośrodków naukowych.

 

Tegoroczne Ogólnopolskie Warsztaty SKN są wspólnym przedsięwzięciem kół naukowych AKTON i Biotop WWFiF PO oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego AWF Wrocław i odbędą się 12-14 grudnia w Zieleńcu

Studenci koła naukowego aktywnie włączają się przedsięwzięcia prowadzone w naszym województwie, m.in.: od 2011 roku prowadzą odnowę biologiczną i wykonują masaż uczestnikom Opolskiego Maratonu, od 2014 roku pomagają przy organizacji Olimpiad Specjalnych przeprowadzanych na wydziale, ponadto aktywnie uczestniczą w Dniach Nauki czy dniach Dzieci z Trisomią.

 

Studenci z koła naukowego często wyjeżdżają na wymiany studenckie w ramach programu ERASMUS i tak w 2013 roku dwie studentki były w Hiszpanii, a w 2017 roku jedna we Włoszech

Udziały w konferencjach studentów SKN AKTON

 1. Szwajnos A., Żytkowska P., Weiner M.  prezentowały pracę: Dolegliwości bólowe a aktywność fizyczna wśród studentów podczas  VII Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii w Opolu, 7-8.06.2019 r
 2. Chodakowska M, Gryc M., Klus A. prezentowały pracę: Analiza ciężaru tornistrów u dzieci klas 1-3 na VI Opolskim Festiwalu Nauki  w Opolu, 8-9.06.2018
 3. Słonka K., Kornberg K., Słonka T.: Wpływ ćwiczeń jogi na sprawność układu krążenia. Praca prezentowana na IV Międzynarodowej  Konferencji Naukowej Jogi i Ajurwedy, Sulisław,23-25.06.2017
 4. Pawlik M., Maniakowska K., Zalewski Ł., Słonka K.: Wpływ ćwiczeń jogi na zakresy ruchomości stawów studentów. oraz praca Słonka K., Królikowska B., Gumola U.: Wpływ jogi na zdrowie psychofizyczne  prezentowane były  na III Międzynarodowej  Konferencji Naukowej Jogi i Ajurwedy, Sulisław 24 – 26.06. 2016 roku
 5. Słonka K., Gryc M., Nieświec P.: Analiza ciężaru tornistrów u uczniów pierwszych 6 klas szkoły podstawowej prezentowana na  II Ogólnopolskiej konferencji naukowej Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, Opole, 28.11.2019 roku

 

Publikacje studentów SKN ANTON

 1. Słonka K., Fortalska D., Dziedzic B., Dyas M.: Wpływ aktywności ruchowej na występowanie dolegliwości bólowych u studentów fizjoterapii w: Kultura fizyczna a rozwój człowieka i społeczeństwa po red. Wojciecha Jarosza i Ewy Koprowiak AWF Poznań, 2013
 2. Słonka K., Hyla-Klekot L., Dziedzic- Bar B., Słonka T., Pampuch R.: Gimnastyka korekcyjna w szkołach - potrzeby a rzeczywistość w: Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, red. P.F. Nowak, A.M. Rogowska, Racibórz 2014, s.123-132
 3. Pawlik M., Maniakowska K., Zalewski Ł., Słonka K. Wpływ ćwiczeń jogi na zakresy ruchomości stawów studentów. Zastosowanie Jogi i Ajurwedy w życiu współczesnego człowieka red. Borysiuk Z., Rogowska A., Ruciński F., BJ Sp.zoo Warszawa 2016 s. 141-151.
 4. Słonka K., Królikowska B., Gumola U.: Wpływ jogi na zdrowie psychofizyczne Zastosowanie Jogi i Ajurwedy w życiu współczesnego człowieka red. Borysiuk Z., Rogowska A., Ruciński F., BJ Sp.zoo Warszawa 2016 s. 133- 140
 5. Słonka K., Kornberg K., Słonka T.: Wpływ ćwiczeń jogi na sprawność układu krążenia. Inspiracja Jogą i Ajurwedą w poprawianiu jakości życia . red: Bar E., Duda A., Płociniczak A Publisher BJ sp.oo. 2017, s.112-120
 6. Słonka K., Dyas M., Słonka T., Szurmik T.: Sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1308-1323.

 

 

Zarząd SKN AKTON

Przewodnicząca: Małgorzata Gryc

Zastępca: Piotr Nieświec

Skarbnik; Martyna Chodakowska

 

Opiekun koła :

dr Karina Słonka

e-mail k.slonka@po.edu.p

 

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.