Skład Rady Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału – dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. PO

Prodziekan ds. nauki – dr hab. Cezar Kuśnierz, prof. PO

Prodziekan ds. dydaktyki – dr Dawid Bączkowicz

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju – dr Dariusz Nawarecki

Członkowie Rady Wydziału

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub doktora habilitowanego

 • prof. dr Ivan CILLIK
 • prof. dr hab. Janusz ISKRA
 • prof. dr hab. Józef WOJNAR
 • prof. dr Olha ZHDANOVA
 • dr hab. Marcin CZERWIŃSKI, prof. PO
 • dr hab. Wiesław DROBEK, prof. PO
 • dr hab. Krzysztof KOWALIK, prof. PO
 • dr hab. michał KUCZYŃSKI, prof. PO
 • dr hab. Henryk MACHOŃ, prof. PO
 • dr hab. Mariusz MIGAŁA, prof. PO
 • dr hab. Roman NOWACKI, prof. PO
 • dr hab. Jerzy POŚPIECH, prof. PO
 • dr hab. Jerzy SACHA, prof. PO
 • dr hab. Aleksander STUŁA, prof. PO
 • dr hab. Jan SZCZEGIELNIAK, prof. PO
 • dr hab. Rafał TATARUCH, prof. PO
 • dr hab. Kazimiera WAŚNIOWSKA, prof. PO
 • dr hab. Krzysztof WRONECKI, prof. PO


Pozostali nauczyciele akademiccy

 • dr Agnieszka GAWLIK
 • dr Edyta MAJORCZYK
 • dr Bożena WOJCIECHOWSKA - MASZKOWSKA
 • dr Barbara WOŚ


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr Anna ŚLEZIONA
 • mgr Dagmara TOKARSKA - SUCHY


Przedstawiciele studentów

 • Przemysław KASPRZYSZYN
 • Marcin KLEJSZMIT
 • Mateusz MŁYŃCZAK
 • Patrycja PIECHA
 • Rafał PHILLIP
 • Mateusz PILŚNIAK
 • Patrycja TARASIUK
 • Joanna WAJDA


Członkowie z głosem doradczym

 • Jolanta KUKUŁKA (przedstawicielka Z.Z. ZNP)
 • mgr inż. PROROK (przedstawicielka OZPF)
 • dr Katarzyna SOJKA-KRAWIEC (przedstawicielka OPZZ Solidarność)

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.