Rak chodzi wspak

Rak chodzi wspak to program terapii i aktywności ruchowej skierowany do pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Program powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Fizjoterapii oraz studentów fizjoterapii Politechniki Opolskiej. To nieocenione korzyści płynące z regularnych spotkań z fizjoterapeutą, umożliwiające pomoc w powrocie do aktywności dnia codziennego oraz stanowiące zachętę do powzięcia rekreacji ruchowej jako formy spędzania czasu wolnego oraz poprawy samopoczucia i chęci do „nowego życia”.
 

 

CO OFERUJEMY?

 
Nasze działania będą obejmowały przede wszystkim poradnictwo w zakresie fizjoterapii w onkologii, zajęcia grupowe (gimnastyka grupowa, nordic walking) jak również wykłady i seminaria ze specjalistami.
 
Działania te mają na celu zniwelować skutki procesu chorobowego, długotrwałego leczenia oraz czasowego unieruchomienia. Wymienione wyżej skutki przejawiają się jako negatywne zmiany w aparacie ruchowym, a także jako zmniejszenie wydolności krążeniowo-oddechowej, które mogą mieć następujące objawy:
  • Duszność,
  • Szybka męczliwość,
  • Ograniczenie ruchowe,
  • Spadek siły i wytrzymałości mięśni,
  • Obrzęk limfatyczny.
 
Po przebytej chorobie wykonywanie czynności i zadań, które kiedyś nie stanowiły problemu, sprawia wiele trudności. Aby powrócić do poprzedniej sprawności fizycznej oraz wytrzymałości, niezbędne jest rozpoczęcie prawidłowo dobranego treningu fizycznego, poprzedzonego dokładną diagnozą na potrzeby fizjoterapii.
 
Poprzez indywidualną pracę z fizjoterapeutą możliwa jest szybka poprawa upośledzonej czynności poprzez zastosowanie licznych metod fizjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pacjenta.
 
Naszą inicjatywę wspierają lokalne media:
 
KONTAKT
 
Aby skontaktować się z nami, wystarczy:
odwiedzić INSTYTUT FIZJOTERAPII, który mieści się na kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu,
napisać na adres mailowy: rakchodziwspak@gmail.com
 
Zapraszamy wszystkich chętnych po zakończonym leczeniu onkologicznym na bezpłatne spotkania z fizjoterapeutami. 
 
Opiekun projektu: mgr Anna Wdowiak

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.