Informacje dla studenta

Dokumenty ogólne:

Regulamin praktyk zawodowych


Instrukcja drukowania dziennika praktyk dla studentów Fizjoterapii


Procedura realizacji praktyki zawodowej na kierunku fizjoterapia


Procedura zgłaszania miejsca odbywania praktyki zawodowej


Kryteria doboru placówek realizujących kształcenie praktyczne dla studentów kierunku fizjoterapia na Wydziale Wychowania  Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w Opolu


Harmonogram praktyk (do uzupełnienia przez zakładowego opiekuna praktyk i studenta)


Karta zaliczenia praktyki zawodowej


Wykaz placówek medycznych, z którymi zawarto porozumienie ws. realizacji praktyk zawodowych


Podanie do pełnomocnika dziekana ds. organizacji praktyk klinicznych - mgr Roland Pampuch


Podanie do pełnomocnika dziekana ds. organizacji praktyk klinicznych - mgr Wojciech Stefaniak

 

 

Jednolite studia magisterskie:

Dziennik praktyk - jednolite magisterskie


Harmonogram realizowanych praktyk w roku akademickim 2019 / 2020 - jednolite studia magisterskie


Skierowanie na praktykę asystencką


Skierowanie na praktykę w pracowni kinezyterapii (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii I (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii II (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii III (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii IV (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)

 

Studia drugiego stopnia:

Dziennik praktyk - studia drugiego stopnia (rocznik 2019-2020)


Dziennik praktyk - studia drugiego stopnia (rocznik 2018-2019)


Harmonogram realizowanych praktyk w roku akademickim 2019 / 2020 - studia drugiego stopnia


Program praktyki klinicznnej 1 i efekty uczenia się - studia drugiego stopnia


Program praktyki klinicznnej 2 i efekty uczenia się - studia drugiego stopnia


Program praktyki klinicznnej 3 i efekty uczenia się - studia drugiego stopnia


Program praktyki klinicznnej 4 i efekty uczenia się - studia drugiego stopnia


Skierowanie na praktykę kliniczną I


Skierowanie na praktykę kliniczną II


Skierowanie na praktykę kliniczną III


Skierowanie na praktykę kliniczną IV


Karta zaliczeniowa - studia drugiego stopnia (dla rocznika 2018/2019)

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.