Informacje dla studenta

Dokumenty ogólne:

Regulamin praktyk zawodowych


Instrukcja drukowania dziennika praktyk dla studentów Fizjoterapii


Procedura realizacji praktyki zawodowej na kierunku fizjoterapia


Procedura zgłaszania miejsca odbywania praktyki zawodowej


Harmonogram praktyk (do uzupełnienia przez zakładowego opiekuna praktyk i studenta)


Karta zaliczenia praktyki zawodowej


Wykaz placówek medycznych, z którymi zawarto porozumienie ws. realizacji praktyk zawodowych


Podanie do pełnomocnika dziekana ds. organizacji praktyk klinicznych - mgr Roland Pampuch


Podanie do pełnomocnika dziekana ds. organizacji praktyk klinicznych - mgr Wojciech Stefaniak

 

 

Jednolite studia magisterskie:

Dziennik praktyk - jednolite magisterskie


Harmonogram realizowanych praktyk w roku akademickim 2019 / 2020 - jednolite studia magisterskie


Skierowanie na praktykę w pracowni kinezyterapii (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii I (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii II (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)

 

Studia drugiego stopnia:

Dziennik praktyk - studia drugiego stopnia


Harmonogram realizowanych praktyk w roku akademickim 2019 / 2020 - studia drugiego stopnia


Program praktyki klinicznnej 1 i efekty uczenia się - studia drugiego stopnia


Program praktyki klinicznnej 2 i efekty uczenia się - studia drugiego stopnia


Program praktyki klinicznnej 3 i efekty uczenia się - studia drugiego stopnia


Program praktyki klinicznnej 4 i efekty uczenia się - studia drugiego stopnia


Skierowanie na praktykę kliniczną I (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę kliniczną II (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę kliniczną III (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Skierowanie na praktykę kliniczną IV (ważna z podpisem pełnomocnika ds. org. praktyk klinicznych)


Karta zaliczeniowa - studia drugiego stopnia (dla rocznika 2018/2019)

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.