Pracownia biochemii

 

Pracownia Biochemii mieści się na parterze budynku nr 9 (P9-16 i P9-9). Na jej wyposażeniu znajdują się aparat do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems), termocyklery T100 i  MJ Mini (BioRad), system do prowadzenia elektroforezy kwasów nukleinowych (BioRad), system dokumentacji żeli G Box (Syngene), spektrofotometr NanoDrop 2000 (Thermo Scientific), czytnik mikropłytek Epoch (BioTek Instruments) oraz zamrażarka niskotemperaturowa -80ºC (Telstar Igloo). Ta aparatura naukowo-badawcza wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym (pH-metr, wirówki laboratoryjne, wytrząsarki, wagi laboratoryjne) stanowi podstawę wyposażenia laboratorium genetycznego. Dodatkowo, pomieszczenie P9-16 wyposażono w profesjonalne meble laboratoryjne oraz komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa biologicznego firmy NuAire.

Pracownia jest przeznaczona do badań polimorfizmów genetycznych (mutacji), które prowadzi się metodami opartymi na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR- z ang. polymerase chain reaction), takich jak PCR-SSP, PCR-RFLP, genotypowanie z użyciem sond TaqMan, metoda HRM. Poza tym, posiadana aparatura pozwala na ilościową oraz jakościową ocenę poziomu ekspresji genów metodami RT real-time PCR (na poziomie mRNA) oraz ELISA (na poziomie białka).

Posiadana aparatura naukowo-badawcza oraz wiedza i kompetencje pracowników Katedry Biochemii i Fizjologii pozwalają sądzić, że Pracownia Biochemii Instytutu Fizjoterapii stanowi unikatową w województwie opolskim jednostkę prowadzącą badania naukowe z zakresu genetyki człowieka.

Regulamin pracowni: pobierz

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.