Pracownia badań czynnościowych

Pracownia badań czynnościowych P9-12

Opiekun Sali: dr Jacek Łuniewski

Opis Sali

Pracownia badań czynnościowych  mieści się  w sali nr 12 na parterze budynku P-9. Wyposażona jest w bieżnie ruchomą, cykloergometr oraz inny sprzęt taki jak ciśnieniomierze, spirometry, stopnie umożliwiające wykonanie próby Harwardzkiej, drobny sprzęt umożliwiający wyznaczenie tras testów: 10-metrowego marszu, 100-metrowego marszu, 6MWT, ISWT, ESWT.  Badania wydolnościowe stanowią istotny element procesy fizjoprofilaktyki oraz fizjoterapii chorób wewnętrznych, w pulmonologii, kardiologii a także geriatrii. Umożliwiają ocenę aktualnego stanu tolerancji wysiłku, dobór prawidłowych obciążeń w dawkowanym treningu fizjoterapeutycznym jak i analizę przebiegu zmian adaptacyjnych pod wpływem realizowanej terapii. Systematycznie wykonywane badania wydolnościowe umożliwiają  pełną indywidualizację obciążeń treningowych dla każdego  pacjenta, co ma kluczowe znaczenie dla przebiegu fizjoterapii i powrotu do zdrowia. Niskie obciążenia treningowe, będące zbyt słabym bodźcem, nie  spowodują zmian adaptacyjnych w organizmie, z kolei zbyt duże obciążenia mogą spowodować zmiany patologiczne. Optymalny dobór tych bodźców nabiera szczególnego znaczenia dla efektywnego  procesu fizjoterapii.

Pracownia badań czynnościowych sąsiaduje z pracownią badań wysiłkowych, wyposażoną w nowoczesną bieżnię ruchomą i ergospirometr wraz z oprogramowaniem i osprzętem elektronicznym, co  pozwala wykonać wysiłkowe próby ergospirometryczne.

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.