Odnowa biologiczna z elementami dietetyki

Sylabusy Wydziału Wychowania Fizycznegi i Fizjoterapii

Turystyka i Rekreacja, studia 2-go stopnia niestacjonarne,

Specjalność: Odnowa biologiczna z elementami dietetyki

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2019/2020

Semestr 1

  1 Historia kultury
  2 Informatyka w turystyce i rekreacji
  3 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  4 Metody walki ze stresem
  5 Polityka i planowanie turystyczne
  6 Produkt turystyczny
  7 Regiony turystyczne świata
  8 Rekreacja adaptacyjna
  9 Trening zdrowotny
10 Wybrane formy rekreacji plenerowej

 

Semestr 2

11 Anatomia z biomechaniką
12 Biochemia żywienia
13 Dietetyka i żywienie w odnowie biologicznej
14 Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej
15 Język obcy
16 Masaż w odnowie biologicznej I
17 Metodologia badań naukowych
18 Wybrane metody fizjoterapeutyczne w odnowie biologicznej
19 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

 

Semestr 3

20 Fizykoterapia w odnowie biologicznej
21 Ocena i wykorzystanie zasobów kulturowych w turystyce
22 Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego
23 Praktyki zawodowe w instytucji działającej w sferze odnowy biologicznej, dietetyki po sem. 2 (wpis w sem. 3)
24 Refleksoterapia
25 Seminarium magisterskie I
26 Statystyka
27 Suplementacja i wspomaganie
28 Teoria i metodyka odnowy biologicznej
29 Żywienie człowieka

 

Semestr 4

30 Doradztwo turystyczne
31 Masaż w odnowie biologicznej II
32 Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
33 Praca magisterska
34 Seminarium magisterskie II
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.