Odnowa biologiczna z elementami dietetyki

Sylabusy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Turystyka i Rekreacja, studia 2-go stopnia niestacjonarne

Specjalność: Odnowa biologiczna z elementami dietetyki

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2018/2019

Semestr 1

  1 Antropologia turystyki i rekreacji
  2 Atrakcje turystyczne regionów świata
  3 Historia kultury
  4 Informatyka w turystyce i rekreacji
  5 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  6 Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
  7 Planowanie turystyczne
  8 Regiony turystyczne
  9 Żywienie człowieka

 

Semestr 2

10 Anatomia z biomechaniką
11 Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej
12 Fizykoterapia w odnowie biologicznej
13 Język obcy
14 Metodologia badań naukowych
15 Metody walki ze stresem
16 Produkt turystyczny
17 Refleksoterapia
18 Suplementacja i wspomaganie
19 Wybrane metody fizjoterapeutyczne w odnowie biologicznej

 

Semestr 3

20 Biochemia żywienia
21 Dietetyka i żywienie w odnowie biologicznej
22 Doradztwo turystyczne
23 Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego
24 Praktyki zawodowe w instytucji działającej w sferze odnowy biologicznej, dietetyki po sem. 2 (wpis w sem. 3)
25 Seminarium magisterskie I
26 Statystyka
27 Teoria i metodyka odnowy biologicznej
28 Zarządzanie projektem Unii Europejskiej
29 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

Semestr 4

30 Masaż w odnowie biologicznej
31 Ocena i wykorzystanie zasobów kulturowych w turystyce
32 Polityka turystyczna
33 Praca magisterska
34 Seminarium magisterskie II
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.