Odnowa biologiczna z elementami dietetyki

Sylabusy Wydziału Wychowania Fizycznegi i Fizjoterapii

Turystyka i Rekreacja, studia 2-go stopnia niestacjonarne

Specjaność: Odnowa biologiczna z elementami dietetyki

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018


Semestr 1

  1 Antropologia turystyki i rekreacji
  2 Atrakcje turystyczne regionów świata
  3 Historia kultury
  4 Informatyka w turystyce i rekreacji
  5 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  6 Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
  7 Planowanie turystyczne
  8 Regiony turystyczne
  9 Żywienie człowieka


Semestr 2

10 Anatomia z biomechaniką
11 Biologia żywienia
12 Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej
13 Fizykoterapia w odnowie biologicznej
14 Język obcy
15 Metodologia badań naukowych
16 Metody walki ze stresem
17 Produkt turystyczny
18 Refleksoterapia
19 Suplementacja i wspomaganie
20 Wybrane metody fizjoterapeutyczne w odnowie biologicznej


Semestr 3

21 Biochemia żywienia
22 Dietetyka i żywienie w odnowie biologicznej
23 Doradztwo turystyczne
24 Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego
25 Praktyki zawodowe w instytucji działającej w sferze odnowy biologicznej, dietetyki po sem. 2 (wpis w sem. 3)
26 Seminarium magisterskie I
27 Statystyka
28 Teoria i metodyka odnowy biologicznej
29 Zarządzanie projektem Unii Europejskiej
30 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym


Semestr 4

31 Masaż w odnowie biologicznej
32 Ocena i wykorzystanie zasobów kulturowych w turystyce
33 Polityka turystyczna
34 Praca magisterska
35 Seminarium magisterskie II
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.