Niestacjonarne

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

 1. Specjalność:
 • Dziennikarstwo podróżnicze - pobierz
 • Hoetlarstwo i gastronomia    - pobierz
 • Trener zdrowego stylu życia - pobierz
 1. Efekty kształcenia               pobierz
 2. Karty opisu przedmiotów od roku akademickiego 2017/2018:
 • Dziennikarstwo podróżnicze - pobierz
 • Hoetlarstwo i gastronomia    - pobierz
 • Trener zdrowego stylu życia - pobierz

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

1. Plan studiów - pobierz

2. Efekty kształcenia - pobierz

3. Karty opisu przedmiotów:

 

A1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 

1. Technologia informacyjna - pobierz

2. Język obcy I

3. Język obcy II

4. Język obcy III

5. Język obcy IV

6. Różnice kulturowe w Unii Europejskiej - pobierz

7. Filozofia z elementami etyki - pobierz

8. Socjologia - pobierz

9. Organizacja, bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia - pobierz

10. Ochrona własności intelektualnej - pobierz

11. Historia architektury i sztuki - pobierz

12. Psychologia - pobierz

13. Ekologia i ochrona środowiska - pobierz

14. Ekonomia - pobierz

15. Zarządzanie - pobierz

 

A2. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

16. Biologiczne podstawy aktywności fizycznej - pobierz

17. Podstawy turystyki - pobierz

18. Podstawy rekreacji - pobierz

19. Podstawy geografii fizycznej Polski - pobierz

20. Geografia turystyczna - pobierz

21. Krajoznawstwo - pobierz

22. Obsługa ruchu turystycznego - pobierz

23. Prawo - pobierz

24. Ekonomika turystyki i rekreacji - pobierz

25. Podstawy hotelarstwa - pobierz

26. Kształtowanie środowiska i ochrony przyrody - pobierz

27. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne - pobierz

28. Pedagogika czasu wolnego - pobierz

29. Podstawy marketingu - pobierz

30. Pilotaż i przewodnictwo - pobierz

31. Historia turystyki i rekreacji - pobierz

32. Podstawy komunikowania się i negocjacje - pobierz

33. Przedsiebiorczość w turystyce i rekreacji - pobierz

34. Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości - pobierz

35. Savoir-vivre w turystyce - pobierz

36. Turystyka zrównoważona - pobierz

37. Pierwsza pomoc przedmedyczna - pobierz

38. Turystyka aktywna i kwalifikowana - pobierz

39. Aktywne formy rekreacji - pobierz

40. Przedmiot do wyboru I

 • Elementy antropologii kulturowej - pobierz
 • Etniczna róznorodność kultur - pobierz

41. Przedmiot do wyboru II

42. Przedmiot do wyboru III

 • Aktywność plenerowa - pobierz

 • Plenerowe ścieżki zdrowia - pobierz

43. Przedmiot do wyboru IV

 • Wybrane zagadnienia z odnowy biologicznej - pobierz

 • Podstawy odnowy psychosomatycznej - pobierz

44. Przedmiot do wyboru V

45. Przedmiot do wyboru VI

 • Fizjologia człowieka - pobierz

 • Fizjologia pracy i wypoczynku - pobierz

46. Przedmiot do wyboru VII

 • Dziedzictwo kulturowe świata - pobierz

 • Dziedzictwo UNESCO w Europie - pobierz

47. Przedmiot do wyboru VIII

 • Walory turystyczne Polski - pobierz

 • Atrakcje turystyczne Opolszczyzny - pobierz

48. Przedmiot do wyboru IX

 • Rekreacyjne narciarstwo zjazdowe - pobierz

 • Rekreacyjne formy gier sportowych - pobierz

49. Przedmiot do wyboru X

 • Aktywne formy turystyki: turystyka piesza, turystyka rowerowa - pobierz

 • Aktywne formy turystyki: żeglarstwo (pobierz), survival, kajakarstwo (pobierz)

50. Przedmiot do wyboru XI

 • Współczesne metody zarządzania - pobierz

 • Zarządzanie obiektem hotelarskim - pobierz

51. Przedmiot do wyboru XII

 • Turystyka na obszarach chronionych - pobierz

 • Turystyka wiejska - pobierz

52. Wychowanie fizyczne I - pobierz

53. Wychowanie fizyczne II - pobierz

54. Seminarium dyplomowe II - pobierz

55. Seminarium dyplomowe II - pobierz

 

Praca dyplomowa

 

53 Praktyki zawodowe (INSTYTUCJE NOCLEGOWE) po sem. II - pobierz

54 Praktyki zawodowe (BIURA PODRÓŻY) po sem. IV - pobierz

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.