Koła Naukowe

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE VIATOR

 

 

Studenckie Koło Naukowe „Viator” jest zrzeszeniem studentów Politechniki Opolskiej, zainteresowanych turystyką krajową i zagraniczną. Działa przy Katedrze Turystyki i Promocji Zdrowia. Celem członków Koła jest m.in. organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów w celach badawczych, organizowanie wykładów, dyskusji, sesji naukowych, kształtowanie umiejętności badawczych, nawiązanie współpracy naukowej z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Członkiem Koła może zostać każda osoba, która studiuje w Politechnice Opolskiej, po uprzednim zapoznaniu się ze statutem Koła.

Przewodniczący Koła:

Marta Czapkowska, e-mail: marta.czapkowska@gmail.com

Opiekunowie Koła:

mgr Katarzyna Michalak, e-mail: k.michalak@po.opole.pl

mgr Przemysław Domaszewski, e-mail: p.domaszewski@po.opole.pl

 

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ANIMA TEAM

„AnimaTeam” jest kołem naukowym na Politechnice Opolskiej zrzeszającym studentów zainteresowanych szeroko pojętą animacją. Koło zajmuje się przede wszystkim organizowaniem lub wspomaganiem organizacji różnych imprez. Najczęściej są to imprezy promujące rekreację i zdrowy tryb życia, imprezy sportowe lub o tematyce zdrowotnej. Dzięki takim praktycznym działaniom studenci mają szansę zasmakować, jak wygląda praca w organizacji czasu wolnego oraz zdobyć pierwsze doświadczenie w szeroko rozumianej branży turystycznej. Ponadto w ramach możliwości odbywają się spotkania organizacyjne i wyjazdy, na których członkowie doskonalą swoje umiejętności.

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.