Katedra Sportu

Katedra Sportu

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus PO, budynek 9

 

Pracownicy Katedry Sportu
prof. dr hab. Janusz Iskra                                  -  Kierownik Katedry
dr hab. Rafał Tataruch, prof. PO
dr hab. Ivan Cillik, prof PO
dr Ryszard Marcinów
dr Dariusz Nawarecki
dr Katarzyna Sojka - Krawiec
dr Magdalena Tataruch
mgr Bozena Baniak

 

Sekretariat Katedry

Jolanta Kukułka
Pokój 326 bud.9
 

 

Realizowane tematy prac naukowych:

1. Zmiany poziomu sprawności ruchowej i wydolności organizmu u osób o różnym

poziomie aktywności ruchowej.

2. Somatyczne, sprawnościowe i środowiskowe uwarunkowania wyników sportowych w

grupach o różnych formach aktywności sportowej.

3. Społeczno - pedagogiczne problemy rozwoju edukacji i edukacji fizycznej

w przeszłości i dobie przemian.

4. Humanistyczne aspekty wychowania fizycznego. Tradycje i perspektywy.

5. Kultura fizyczna i sport jako niezbywalne komponenty nowej jakości życia.

7. Wzory kultury somatycznej a styl życia.

7. Rola osobowości w systemie zarządzania.

 

Główne tematy naukowo - badawcze podejmowane w Katedrze:

1. Poszukiwanie czynników decydujących o mistrzostwie w wybranych dyscyplinach

sportowych.

2. Określenie parametrów decydujących o wynikach sportowych na różnych etapach

rozwoju osobniczego (biologicznego) i sportowego (kariera sportowa).

3. Morfologiczne i funkcjonalne uwarunkowania osiągnięć sportowych.

4. Weryfikacja testów sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej w grupie

dzieci 6 - 9 letnich.

5. Wydolność beztlenowa i tlenowa kobiet i mężczyzn o różnej aktywności ruchowej.

6. Określenie podstawowych parametrów nowej jakości życia jako kategorii dynamicznej.

7. Edukacja w okresie przemian ustrojowych kraju.

8. Potrzeby i aspiracje edukacyjne różnych środowisk.

9. Analiza funkcjonalno - strukturalna w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

10. Metoda oceny predyspozycji psychologicznych osobowości, menadżera - lidera,

menadżera - partnera.

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.