Katedra Nauk Humanistycznych

Katedra Nauk Humanistycznych

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus PO, budynek 9

tel. 77 449 8304

Pracownicy:

dr hab. Krzysztof Kowalik, prof. PO 
dr Tomasz Bohdan 
dr Justyna Chraśna-Blachucik

mgr Katarzyna Michalak

 

sekretariat Katedry

Biuro Dziekana
 

Realizowane tematy prac naukowych:

1. Społeczno - pedagogiczne problemy rozwoju edukacji i edukacji fizycznej

w przeszłości i dobie przemian.

2. Humanistyczne aspekty wychowania fizycznego. Tradycje i perspektywy.

3. Kultura fizyczna i sport jako niezbywalne komponenty nowej jakości życia.

4. Wzory kultury somatycznej a styl życia.

5. Rola osobowości w systemie zarządzania.

 

Główne tematy naukowo - badawcze podejmowane w katedrze:

1. Określenie podstawowych parametrów nowej jakości życia jako kategorii dynamicznej.

2. Edukacja w okresie przemian ustrojowych kraju.

3. Potrzeby i aspiracje edukacyjne różnych środowisk.

4. Analiza funkcjonalno - strukturalna w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

5. Metoda oceny predyspozycji psychologicznych osobowości, menadżera - lidera,

menadżera - partnera.

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.