Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego

Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus PO, budynek 9

 

Pracownicy:

dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO  - Kierownik Katedry

dr hab. Jerzy Pośpiech, prof PO
dr Paweł Nowak - pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych
dr Krzysztof Ziemba

 

sekretariat Katedry

Alicja Bunio
Pokój 308 bud.9 tel. 774498304
 

Realizowane tematy prac naukowych:

-  Cele współczesnego wychowania fizycznego w percepcji nauczycieli.

(The goals of modern physical education in teacher`s  perception )

-  Reforma programowa wychowania fizycznego w opiniach nauczycieli;

(Reform of Physical Education Curriculum in teacher`s opinions )

-  Stan i status edukacji zdrowotnej we współczesnej szkole.

(State and status of Health Education in the contemporary school)

-  Profil kompetencji ucznia w zakresie wychowania fizycznego w świetle badań.

 (The profile of  competences of pupil  in range of Physical Education in  research).

-  Samoocena kompetencji metodycznych nauczycieli wychowania fizycznego.

(Self-estimation of methodical competence of Physical Education teachers )

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.