Katedra Fizjoterapii Klinicznej

 
Pracownicy:

Profosorowie
 • dr hab. Jan SZCZEGIELNIAK, prof. PO - Kierownik Katedry
 • dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA, prof. PO
 
Adiunkci
 • dr Katarzyna BOGACZ
 • dr Jacek ŁUNIEWSKI
 • dr Marcin KRAJCZY
 • dr Iwona KULIK-PAROBCZY
 • dr Sebastian RUTKOWSKI
 • dr Anna RUTKOWSKA
 • dr Aleksandra SKOMUDEK
 • dr Henryk RACHENIUK
 
Starsi wykładowcy
 • dr Piotr PALUCH
 
Asystenci
 • mgr Witold PAWEŁCZYK

 

Obszar naukowy Katedry:

przedmiotem badań naukowych Katedry Fizjoterapii Klinicznej jest problematyka związana fizjoterapią w chorobach wewnętrznych – w kardiologii, pulmonologii, onkologii i chirurgii ogólnej.

Prace Katedry koncentrują się na:

 • badaniach epidemiologicznych chorych na POCHP dla potrzeb fizjoterapii;
 • badaniach wpływu polimorfizmu genetycznego na efekty fizjoterapii chorych na POCHP;
 • ocenie przydatności testów czynnościowych w kwalifikacji do fizjoterapii;
 • ocenie zastosowania metody kinesiotapingu w programach fizjoterapii chorych pulmonologicznych, kardiologicznych, torakochirurgicznych, kardiochirurgicznych, chirurgicznych;
 • ocenie efektów krótkotrwałych i długotrwałych fizjoterapii chorych na POCHP
 • wyliczaniu obciążeń treningowych oraz kwalifikacji do fizjoterapii pulmonologicznej i kardiologicznej;
 • opracowaniu testów do oceny efektów fizjoterapii chorych na POCHP;
 • ocenie efektów usprawniania chorych kardiologicznych i pulmonologicznych;
 • zastosowaniu nowoczesnych metod terapii, w tym biofeedback i rezonans stochastyczny, w fizjoterapii chorych pulmonologicznych i geriatrycznych;
 • zastosowaniu nowoczesnych metod audiowizualnych w procesie fizjoterapii;
 • badaniach mikrokrążenia w ocenie efektów fizjoterapii.

 

Podjęte i aktualnie realizowane tematy prac:

 • krótkoterminowe i długoterminowe efekty rehabilitacji pulmonologicznej. Projekt zakłada przeprowadzenie oraz monitorowanie programu rehabilitacji pulmonologicznej. Monitorowanie efektów rehabilitacji przeprowadzane będzie przez okres 1 roku, od daty zakończenia leczenia stacjonarnego. Efektem proponowanych badań może okazać się poszerzenie wiedzy o poziomie aktywności fizycznej chorych na POChP po zakończonym usprawnianiu stacjonarnym. Efektem może okazać się opracowanie standardów oceny efektów fizjoterapii u chorych na POChP;
 • ocena wpływu polimorfizmu genetycznego na efekty fizjoterapii u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP);
 • fizjoterapia chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w trakcie leczenia cytostatykami.

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.