Katedra Biochemii i Fizjologii

 
Pracownicy:
Profesorowie
  • prof. dr hab. inż. Marcin CZERWIŃSKI - Kierownik Katedry
 
Adiunkci
  • dr Tomasz DYBEK
  • dr Edyta MAJORCZYK
 
Asystenci
  • mgr Iwona GILOWSKA
 
Starsi wykładowcy
  • dr Janusz ZARYCZAŃSKI

 

Obszar naukowy Katedry:

przedmiotem badań Katedry jest wpływ fizjoterapii na układ odpornościowy człowieka, a w szczególności relacje między fizjoterapią a wydzielaniem cytokin w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Ponadto,  Katedra zajmuje się analizą polimorfizmów genetycznych w POChP i związkiem między genami a wydolnością w różnych dyscyplinach sportowych.

 

Podjęte i aktualnie realizowane tematy prac:

  • grant NCN 2011/3/B/NZ5/05790 Rola metylacji DNA oraz polimorfizmów typu CNV genów kodujących metaloproteinazy i ich tkankowe inhibitory w rozwoju przewlekłej obturacyjnej chorób płuc. Okres realizacji: 2012-2015. Kierownik projektu: dr Edyta Majorczyk;
  • grant Ministerstwa Sportu i Turystyki: Genotyp i całkowita masa hemoglobiny w rozpoznawaniu predyspozycji do sportów wytrzymałościowych. Instytucja realizująca: Instytut Sportu w Warszawie (Okres realizacji: 2013).

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.