Aktualności

Pracownicy WWFiF z wyróżnieniem na międzynarodowej konferencji w Tarnowie

W dniach 26-27.10.2018 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja”.

Swój aktywny udział na Konferencji mieli pracownicy WWFiF PO, przedstawiając następujące zagadnienia: 
dr Przemysław Domaszewski: „Zmiany profilu lipidowego we krwi mężczyzn trenujących CrossFit”.
dr Mariusz Konieczny: „Zastosowanie pomiaru trajektorii ruchu i koaktywacji mięśniowej do diagnozowania procesu rehabilitacji pacjentów po udarach”.
dr Paweł Pakosz: „Zmiana profilu nerwowo mięśniowego kończyn dolnych po 15 minutowej rozgrzewce mierzona TMG, w grupie młodych kobiet”.
W sesji III konferencji: „Wsparcie osób z obniżoną sprawnością w dążeniu do niezależności życiowej”, Komitet Naukowy konferencji wyróżnił pracę: „Zastosowanie pomiaru trajektorii ruchu i koaktywacji mięśniowej do diagnozowania procesu rehabilitacji pacjentów po niedokrwiennych udarach mózgu”, prezentowaną przez dr Mariusza Koniecznego (współautorami pracy są dr Paweł Pakosz., dr Monika Błaszczyszyn). 
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!