Aktualności

Pracownicy WWFiF z wyróżnieniem na międzynarodowej konferencji w Tarnowie

W dniach 26-27.10.2018 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja”.

Swój aktywny udział na Konferencji mieli pracownicy WWFiF PO, przedstawiając następujące zagadnienia: 
dr Przemysław Domaszewski: „Zmiany profilu lipidowego we krwi mężczyzn trenujących CrossFit”.
dr Mariusz Konieczny: „Zastosowanie pomiaru trajektorii ruchu i koaktywacji mięśniowej do diagnozowania procesu rehabilitacji pacjentów po udarach”.
dr Paweł Pakosz: „Zmiana profilu nerwowo mięśniowego kończyn dolnych po 15 minutowej rozgrzewce mierzona TMG, w grupie młodych kobiet”.
W sesji III konferencji: „Wsparcie osób z obniżoną sprawnością w dążeniu do niezależności życiowej”, Komitet Naukowy konferencji wyróżnił pracę: „Zastosowanie pomiaru trajektorii ruchu i koaktywacji mięśniowej do diagnozowania procesu rehabilitacji pacjentów po niedokrwiennych udarach mózgu”, prezentowaną przez dr Mariusza Koniecznego (współautorami pracy są dr Paweł Pakosz., dr Monika Błaszczyszyn). 
 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.