O Instytucie

 

 

Instytut Fizjoterapii został utworzony decyzją Senatu Politechniki Opolskiej 1 września 2005 r. Organizuje on życie naukowo-dydaktyczne na kierunku fizjoterapia, który realizowany jest na Wydziale WFiF od 2000 r. Obecnie prowadzony jest na poziomie jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W 2003 r. oraz 2009 r. odbyły się na kierunku wizyty ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), które oceniały realizowaną koncepcję kształcenia. Obie wizyty członków komisji zakończyły się pozytywnie, gdyż dwukrotnie kierunek otrzymał akredytację bezwarunkowo na pięć lat. Świadczy to o wysokiej jakości nauczania i merytorycznym przygotowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych, będących efektem pracy wielu, często młodych ludzi.

 

Raport z działalności naukowej pracowników Instytutu Fizjoterapii w roku:

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.