Gimnastyka korekcyjna

Informujemy że studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 nie zostały uruchomione. Prosimy o śledzenie aktualności.

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z ELEMENTAMI SENSOMOTORYKI

Studia podyplomowe

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach).

Program studiów zapewnia profesjonalne przygotowanie do:

 • przeprowadzenia wstępnej diagnostyki postawy ciała umożliwiającej wczesne wykrycie nieprawidłowości w postawie ciała,
 • teoretycznych i praktycznych podstaw diagnostyki i terapii sensomotorycznej,
 • planowania oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających dysfunkcjom narządu ruchu,
 • rozwijania u uczniów nawyków sprzyjających kształtowaniu się prawidłowej postawy ciała,
 • organizowania i prowadzenia działań korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
 • doboru ćwiczeń w zależności od wykrytych deficytów posturalnych i sensorycznych.


ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych przynajmniej pierwszego etapu kształcenia (studiów licencjackich) następujących kierunków:

 • wychowania fizycznego;
 • pedagogiki wczesnoszkolnej i specjalnej;
 • nauczycielskich;
 • fizjoterapii;
 • a także trenerów różnych dyscyplin sportowych;

 

Forma studiów : podyplomowe niestacjonarne

(zjazdy sobotnio-niedzielne: 2 razy w miesiącu)

Liczba semestrów: 3

Łączna liczba godzin: 375

Odpłatność za studia: 1600 zł za semestr

 

DOKUMENTY :

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyzanczonym terminie złożą następujące dokumenty:

a) kartę zgłoszenia uczestnicwa, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Opolskiej;

b) odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

c) obustronne ksero dowodu osobistego;

d) 2 zdjęcia (formatu 3,5 x 4,5 cm);

e) dowód wpłaty za studia.

Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

- Karta zgłoszenia - pobierz

- Program studiów - siatka - pobierz

- Ulotka - pobierz

- Plan studiów na rok akademicki 2016/2017:

pobierz_obszar I.pdf

pobierz_obszar II.pdf

pobierz obszar III.pdf

- Plan zajęć na rok akadmiecki 2018/2019

semestr zimowy 18/19 - pobierz

KONTAKT:

INSTYTUT FIZJOTERAPII
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76, budynek 9, pokój 128
45-765 Opole

 

kierownik studiów: dr Karina Słonka
k.slonka@po.opole.pl

 

sekretariat studiów: Krystyna Zazulak
k.zazulak@po.opole.pl
tel. 606 501 621

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.