Aktualności

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory do Senatu Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,

Profesorowie, Adiunkci, Asystenci oraz Wykładowcy WWFiF

 

 • Zakończył się etap zgłaszania kandydatów na Senatorów Politechniki Opolskiej. W każdej z grup pracowników naukowych i dydaktycznych zostali zgłoszeni kandydaci:
  • z grupy Profesorów i Profesorów Uczelni w dyscyplinie nauki o zdrowiu – dr hab. Jan Szczegielniak
  • z grupy Profesorów i Profesorów Uczelni w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej – dr hab. Cezary Kuśnierz oraz dr hab. Rafał Tataruch
  • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – dr Dawid Bączkowicz
 • Wybory zdalne w poszczególnych grupach pracowników naukowych i dydaktycznych odbędą się jutro, 20.05.2020 – godz. 10:00 – 15:00.
 • ogłoszenie wyników głosowania nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu, czyli tuż po godzinie 15:00.
 • Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem platformy USOS PO. Po zalogowaniu otwieramy zakładkę DLA WSZYSTKICH,  następnie po lewej stronie ekranu „klikamy” w link WYBORY. Każdy z głosujących odnajdzie odpowiadającą jego przynależności do określonej grupy pracowników kartę do głosowania. Można głosować tylko na jedną osobę (praktycznie informacja ta dotyczy tylko grupy Profesorów i Profesorów Uczelni w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, gdzie zgłoszono dwóch kandydatów). Głos nieważny będzie wówczas, gdy nie zaznaczymy nikogo bądź zaznaczymy jednocześnie dwóch kandydatów (system przyjmie głos nieważny, ale wyświetli stosowne ostrzeżenie). Nie ma możliwości wstrzymania się od głosu. Wybrana zostanie ta osoba, która otrzyma zwykłą większość głosów (nawet jeśli głosować będzie mniej niż 50% uprawnionych do głosowania).
 • Jeśli w trakcie głosowania pojawią się trudności z oddaniem głosu (np. któryś z wyborców nie został umieszczony na liście wyborców), bardzo proszę o natychmiastowy kontakt (k.kowalik@po.edu.pl). Jest możliwość uzupełnienia listy wyborców w trakcie głosowania.
 • Uprzejmie proszę, aby wyborcy na próbę zalogowali się zgodnie z wyższymi wytycznymi, aby sprawdzić, że w dniu jutrzejszym będzie można oddać głos na swojego kandydata.

 

Załączniki:


Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.