Aktualności

Komunikat w sprawie dalszego prowadzenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej

Biorąc pod uwagę obecną, dynamicznie zmieniającą się sytuację, władze Uczelni stoją na stanowisku, aby wszystkie zajęcia, które do tej pory były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, do końca semestru letniego 2019/2020 były realizowane w tej samej formie. Ponadto, rekomenduje się, aby wszystkie zaliczenia oraz egzaminy były przeprowadzone w sposób zdalny.

Zmiana stanowiska może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy zmuszą nas do tego wymogi prawne.
 
Decyzja w sprawie sposobu przeprowadzenia zajęć, których efektów kształcenia nie można zweryfikować w oparciu o narzędzia wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość (np. laboratoria, praktyki), zostanie podjęta po 24 maja br.
 
Rektor
 
dr hab. inż. Marcin Lorenc
 
Link do materiału - otwórz

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.