Aktualności

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

                                                                                                          Opole,23.04.2020 r.

 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

o zgłoszonym kandydacie na dziekana
Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Szanowni Państwo

Członkowie społeczności Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że kandydatem na funkcję dziekana
Wydziału Wychowa­nia Fizycznego i Fizjoterapii na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku jest

dr Dawid BĄCZKOWICZ

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza pracowników, studentów i doktorantów Wydzia­łu Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na spotkanie z kandydatem, które rozpocznie się w dniu 29.04.2020 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 w formie transmisji internetowej, na kanale YouTube pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCE-NKtrF0P6hIyKe2-Y9Rqg

 

Pytania do kandydata można przesyłać w dniach 24-27.04.2020 na dedykowany spotkaniu adres poczty elektronicznej k.kowalik@po.edu.pl, obsługiwany przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wybor­czej. Pytania, które wpłyną na powyższy adres mailowy zostaną skierowane do kandydata pod­czas spotkania. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu spotkania uprzejmie prosimy, aby pytania były formułowane w sposób rzeczowy oraz zostały opatrzone imieniem i nazwiskiem osoby przesyłającej pytanie.

 

Uprzejmie prosimy, żeby pytania wysyłać wyłącznie z adresów znajdujących się w domenie Politechni­ki Opolskiej (prosimy o to także studentów, którzy zazwyczaj kontaktują się w sprawach z Uczelnią za pośrednictwem prywatnych adresów, by w tym wypadku skorzystali z przypisanych im adresów uczelnianych: np. j.kowalski@student.po.edu.pl), co jest podyktowane względami bezpieczeństwa (m.in. dla zapobiegnięcia niebezpieczeń­stwu podszywania się niektórych uczestniczących w spotkaniu pod inne osoby).

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

         Krzysztof Kowalik      

 

 

Załącznik:

  • Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej - pobierz

 

 


Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.