Aktualności

Wybory Dziekana WWFiF 2020

Szanowni Członkowie Wydziałowego Kolegium Elektorów WWFiF!

 

Zgodnie z harmonogramem wznowionej na Politechnice Opolskiej procedury wyborczej, przystępujemy do wyborów dziekana naszego Wydziału. Wybory odbędą się 6.05.2020 r. (godzina, miejsce i forma wyborów zostaną ogłoszone nieco później ze względu na trwające jeszcze ustalenia z udziałem Pani Przewodniczącej UKE). Wcześniej czekają nas jeszcze dwa etapy przygotowawcze: pierwszy to zgłaszanie kandydatów na dziekana przez Elektorów WKE oraz drugi – spotkanie zgłoszonych kandydatów na dziekana z pracownikami i studentami Wydziału. W związku z pandemią wszelkie spotkania oraz wybory odbywać się będą w formie elektronicznej (adekwatnie do tych, które miały miejsce
w przypadku wyborów Rektora PO).

1.       Zgłaszanie kandydatów na dziekana

Prawo zgłaszania kandydatów na dziekana przysługuje wszystkim członkom WKE, których wyboru dokonano w tym roku. Zgłoszenia należy dokonać na dołączonym do tego maila formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na start w wyborach (formularz w załączniku) oraz oświadczenie kandydata o złożeniu przez niego oświadczenia lustracyjnego, czyli oświadczenia o niepełnieniu służby i niewspółpracowaniu z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 lub informacji, że takie oświadczenie było już przez nich złożone wcześniej (stosowne formularze oświadczeń można pobrać ze strony www.po.edu.pl w zakładce Wybory 2020–2024). Przypomnę, że obowiązek ten dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.). Wszystkie wymagane formularze (są dostępne także na uczelnianej stronie Wybory 2020–2024) proszę wypełnić ręcznie i ich skany przesłać pocztą elektroniczną z uczelnianej skrzynki służbowej pracownika na adres przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, dr. hab. Krzysztofa Kowalika (k.kowalik@po.edu.pl) do dnia 22.04.2020 r. do godziny 24:00.

2.       Spotkanie zgłoszonych kandydatów na dziekana z pracownikami i studentami Wydziału

Spotkanie to będzie miało formę elektroniczną i odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. – będzie to transmisja z CeNaBiz-u. Szczegóły nieco później.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WWFiF

 

Krzysztof Kowalik

załączniki:

kalendarium - pobierz (pdf)

zgłoszenie - pobierz (docx)

zgoda na kandydowanie - pobierz (docx)

 


Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.