Aktualności

Udział studentek koła naukowego Viator w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców

W dniu 07.06.2018 Patrycja Piekarska, Kinga Skrzypczak i Anna Dobosz - studentki Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowana Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w ramach działalności naukowej w kole naukowym "Viator" wystąpiły na VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców w Szczecinie.

Przedstawiona na konferencji praca pt. "Narciarstwo zjazdowe jako aktywna forma spędzania czasu wolnego w opinii uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku" została napisana pod okiem p. dr Bożeny Królikowskiej.


Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.