Aktualności

Święto fizjoterapii na Politechnice Opolskiej

W dniach 08-09 czerwca 2018 r. w ramach VI Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii w Politechnice Opolskiej gościliśmy uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018.

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja odbyła się pod patronatem naukowym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, a patronat honorowy objął Rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Komitetowi Naukowemu przewodniczył dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO a przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był dr hab. Mariusz Migała, prof. PO. Współorganizatorami byli pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zarząd Główny i Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

 

 

 

 

 

 

 

– Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, udało nam się zrealizować zamierzenie, by 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski upamiętnić właśnie w ten sposób, tzn. pokazać dorobek ostatnich 100 lat z punktu widzenia rozwoju medycyny, w tym rehabilitacji i fizjoterapii – mówi prof. PO Mariusz Migała. – Jesteśmy radzi, że udało nam się zaprosić tak wielu znakomitych naukowców z całej Polski, którzy reprezentowali szerokie środowisko, od humanistów – historyków medycyny, przez lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, farmaceutów i innych – dodaje M. Migała. W trakcie konferencji odbyło się pięć sesji: Znaczenie niepodległości dla rozwoju polskiej medycyny; Polska medycyna i rehabilitacja po 1918 r.; Współczesne kierunki rozwoju medycyny i rehabilitacji/fizjoterapii; Problemy współczesnej fizjoterapii; Dla młodych naukowców i studentów, podczas których wygłoszono 63 referaty, w tym 18 podczas sesji studenckiej, co nas dodatkowo cieszy. Poza tym 27 referatów w dwóch sesjach historycznych też jest swoistym rekordem. Ufamy, że tematy zostaną zaprezentowane w publikacji naukowej, która będzie trwałą pamiątką po tym wydarzeniu.

Cieszy nas, że wydarzenie to spotkało się z tak dużym zainteresowaniem. Kiedy rok temu wpadliśmy wspólnie z prof. dr hab. Bożeną Płonką-Syroką z Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dr. Sławomirem Jandzisiem z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na pomysł zorganizowania konferencji naukowej z okazji 100-lecia Niepodległości, liczyliśmy na frekwencję góra 30 osób. Dlatego jesteśmy niezmiernie radzi, że tak dużo osób zgłosiło referaty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że poziom konferencji był bardzo wysoki, wygłoszono wiele ciekawych tematów, które wzbogaciły nasz dorobek naukowy i dziedzictwo narodowe. Ufamy, że zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym nie zawiedliśmy oczekiwań członków Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, którzy wyrazili zgodę na objęcie patronatu naukowego nad ww. wydarzeniem. Dlatego z tego chcieliśmy serdecznie podziękować prof. dr. hab. Krzysztofowi Klukowskiemu, przewodniczącemu KRKFiIS PAN za objęcie patronatu naukowego, a także Rektorowi Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Markowi Tukiendorf oraz Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Buła, za objęcie patronatu honorowego nad konferencją. Dziękujemy również Zarządowi Głównemu i członkom Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Zarządowi Głównemu Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii za pomoc w przygotowaniu dwudniowego spotkania. Słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich osób, które wyraziły zgodę na pracę w komitecie naukowym oraz organizacyjnym – podsumowuje M. Migała.

Dodajmy jeszcze, że podczas festiwalu odsłonięto kolejną ,,Gwiazdę Fizjoterapii”. Wyróżnienie to przyznano tym razem wybitnemu specjaliście prof. Zbigniewowi Śliwińskiemu.

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018

VI Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii w Politechnice Opolskiej


Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.