Aktualności

Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym

W dniu 11 maja 2018 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów pt. Aktywność Fizyczna i Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Wychowania Fizycznego, Turystki i Fizjoterapii – jednostkę w/w uczelni, a przewodniczył, jej pomysłodawca dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD

 

 

 

 

 

 

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośmiu państw, w tym studenci Politechniki Opolskiej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii – członkowie Studenckich Kół Naukowych, działających w Instytucie Wychowania Fizycznego (SKN PEDEUTES) i Instytucie Turystyki i Rekreacji (SKN ANIMATEAM) wraz z opiekunami: dr hab. Cezarym Kuśnierzem, prof. PO oraz dr Bożeną Królikowską.

Studentki kierunku turystyka i rekreacja przedstawiły wyniki badań na temat:

  • Aleksandra Kuziemska: OBOZY SURVIVALOWE JAKO ATRAKCYJNA FORMA AKTYWNOŚCI WOLNOCZASOWEJ MŁODZIEŻY.
  • Weronika Kurek: GRA W PIŁKĘ NOŻNĄ JAKO POPULARNA FORMA REKREACYJNEGO TRENINGU ZDROWOTNEGO.
  • Paulina Kochman: KOSZT ENERGETYCZNY REKREACYJNEGO UPRAWIANIA NORDIC WALKING PRZEZ KOBIETY PO 50 ROKU ŻYCIA.

Studenci kierunku wychowanie fizyczne za

prezentowali:

  • Anna Hadamik: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM OD NAUKI SZKOLNEJ
  • Łukasz Koszyk: ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW W LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
  • Oskar Święs: ATRAKCYJNOŚĆ I WALORY ZDROWOTNE LEKKOATLETYKI W OPINIACH UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OPOLU
  • Nina Pakos: FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PODEJMOWANIA PRZEZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Wśród prelegentów nasi studenci zaprezentowali się bardzo dobrze. Konferencja bez wątpienia spełniła swój cel – stała się bowiem dla uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy i umiejętności z wiedzą innych studentów i doktorantów.

 

Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.