Aktualności

Sprawozdanie z Konferencji Metodycznej w dniu 06.12.2017 r.

W dniu 6.12.2017 w auli Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO odbyła się konferencja metodyczna, zorganizowana przez Katedrę Metodyki WF przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Zaproszono dyrektorów szkół  oraz nauczycieli wychowania fizycznego z obszaru województwa opolskiego. Konferencje patronatem objął Marszalek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, a tematem jej była „Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego – implikacje dla praktyki szkolnej kultury fizycznej”. Wiodący referat wygłosiła prof. Dorota Groffik z AWF w Katowicach, która jest członkiem zespołu ekspertów powołanych przez MEN do opracowania nowej podstawy programowej. Kolejna prezentacja została wygłoszona przez prof. Jerzego Pośpiecha (Katedra metodyki WF WWFiF) dotyczyła systemu kształcenia młodzieży uzdolnionej sportowo w świetle prawa oświatowego. Zasadniczym celem konferencji było przekazanie „nowości” wynikających ze zmian reformatorskich w wychowaniu fizycznym, natomiast długofalowa perspektywa zmierza do współpracy wydziału ze środowiskiem szkolnym. Istotą jej jest transformacja teorii akademickiej na grunt praktyki szkolnej. Dynamiczny przebieg dyskusji jak i frekwencja (150 osób) świadczą o dużym zainteresowaniu poruszoną tematyka, stały się też okazją do bezpośredniej i otwartej wymiany poglądów, które  poruszały  kluczowe zagadnienia i problemy szkolnego wychowania fizycznego. Ze względu na dzień świąteczny (mikołajki) wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty w postaci monografii opracowanej  z okazji dwudziestolecia wydziału.

Kierownik Katedry Metodyki WF

Dr hab. Cezary Kuśnierz prof. PO

 

konferencja 3konferencja 4konferencja 5konferencja zdjecia 2konferencja zdjęcia


Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.