Aktualności

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni. Miejscem wykładów będzie sala 25 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 9a, w każdą środę, przez dziesięć kolejnych tygodni, począwszy od 7 października br. w godzinach: 13:45 – 14:30, 14:40 – 15:25, 15:30 – 16:15.

W każdym tygodniu zajęć w ciągu jednego dnia odbywać się będą 3 różne wykłady. Studenci mają możliwość wyboru wykładów, w których chcą uczestniczyć. Oferta zajęć podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej: www.dwir.po.opole.pl, zakładka Wykłady Otwarte. W celu uczestnictwa w zajęciach każdy student musi zapisać na wybrany wykład na stronie internetowej Działu Współpracy i Rozwoju (link: http://dwir.po.opole.pl/index.php/wyklady-otwarte/semestr-zimowy-2015-2016/371-zapisy-na-zajecia ). Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach.

Więcej informacji na stronie www (link:  http://www.dwir.po.opole.pl/index.php/wyklady-otwarte/semestr-zimowy-2015-2016/370-akademia-rozwoju-przedsiebiorczosci )

W załączeniu Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 37/2014  z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie dodatkowych zajęć dla studentów realizowanych pn.: „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków” (link: Zarządzenie)


Wyszukaj pracownika

Dołącz do nas!

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.