Wydziałowy System zapewnienia jakości kształcenia

Wydziałowy System zapewnienia jakości kształcenia

Harmonogram prac WRJK sem. letni 2017-2018 - pobierz 

Skład WRJK i WKPK 2017-2018                            - pobierz 

Weryfikacja jakości kształcenia 2017-2018          - pobierz