Dziekan WWFiF
dr hab. Zbigniew BORYSIUK, prof. PO

gab. 35, bud. 9 w 2 Kampusie PO

Prodziekan ds. nauki WWFiF
dr hab. Cezary KUŚNIERZ, prof. PO

środy 9.15 - 10.00 gab. 26 lub 32, bud. 9 w 2 Kampusie PO
         
Prodziekan ds. dydaktyki WWFiF
dr Dawid BĄCZKOWICZ

Konsultacje dziekańskie
poniedziałki        10.00 – 10.45 2 Kampus PO, pok. 2, bud. 9
wtorki                   9.00  –  9.45 COS, ul. Mikołajczyka

Konsultacje dydaktyczne
poniedziałki          9.15 – 10.00 2 Kampus PO, pok. 2, bud. 9

Prodziekan ds. rozwoju i współ‚pracy WWFiF
dr Dariusz NAWARECKI

gab. 33, bud. 9 w 2 Kampusie PO