Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe na kierunku Turystyka i Rekreacja:

 1. Praktyki zawodowe (instytucje noclegowe) po sem.II studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:
 • Dziennki praktyk (PDF): >> pobierz
 1. Praktyki zawodowe (biura podróży) po sem.IV studia stacjonarne i niestacjonarne I stopień:
 • Dziennki praktyk (PDF): >> pobierz
 1. SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie w turystyce i rekreacji. Praktyki zawodowe w podmiotach gospodarki turystycznej:
 • Dziennki praktyk (PDF): >> pobierz
 1. SPECJALNOŚĆ: Turystyka zdrowotna i Spa. Praktyki zawodowe w instytucjach turystyki zdrowotnej, Spa (po sem.II):
 • Dziennki praktyk (PDF): >> pobierz
 1. SPECJALNOŚĆ: Rekreacja ruchowa z odnowa psychosomatyczną. Praktyki zawodowe w instytucjach działających w obszarze rekreacji ruchowej (po sem.II):
 • Dziennki praktyk (PDF): >> pobierz
 1. SPECJALNOŚĆ: Odnowa biologiczna. Praktyki zawodowe w instytucjach działających w obszarze odnowy biologicznej (po sem.II):
 1. Ankieta dla Studentów po odbyciu praktyk (PDF): >>pobierz