Lp.

Nazwa koła

Opiekun

1.

AKTON

dr Karina Słonka

2.

ANIMA TEAM -Studenckie koło

animatorów rekreacji i turystyki

dr Bożena Królikowska

3.

BIO-TOP

dr Dawid Bączkowicz

4.

Koło naukowe miłośników

dziennikarstwa podróżniczego

dr hab. Roman Nowacki, prof. PO

5.

PEDEUTES

dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO

6.

POGROMCY MITÓW

mgr Henryk Rachenik

7.

VIATOR

dr Przemysław Domaszewski

mgr Katarzyna Michalak

8.

SZEKLA

dr Mariusz Konieczny