Studia niestacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Dokumentacja programu studiów realizowanych od roku akademickiego 2015/2016:

Dokumentacja programu studiów realizowanych od roku akademickiego 2013/2014:

Karty opisu przedmiotów:

 • Anatomia prawidłowa człowieka I
 • Biologia medyczna
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 • Leki w fizjoterapii
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Socjologia
 • Etyka i podstawy ochrony własności intelektualnej
 • Historia rehabilitacji
 • Fizjoterapia ogólna I
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Technologia informacyjna
 • Przedmiot do wyboru I
  • Dietetyka i żywienie
  • Suplementacja w fizjoterapii
  • Promocja zdrowia
 • Przedmiot do wyboru II
  • Podstawy genetyki
  • Podstawy immunologii
  • Podstawy diagnostyki laboratoryjnej w fizjoterapii
 • Anatomia człowieka II
 • Fizjologia człowieka I
 • Biomechanika z podstawami ergonomii
 • Kinezyterapia I
 • Fizykoterapia I
 • Masaż leczniczy I
 • Fizjoterapia Ogólna II
 • Korektywa I
 • Przedmiot do wyboru III
  • Wprowadzenie do algezjologii
  • Naturoterapia w fizjoterapii
 • Przedmiot do wyboru IV
  • Ćwiczenia kształtujące
  • Fitness z przyborami
  • Wybrane techniki relaksacyjne i podstawy jogi
  • Arteterapia i ćwiczenia terapeutyczne przy muzyce
  • Ćwiczenia w wodzie
  • Rekreacyjne formy aktywności ruchowej
 • Przedmiot do wyboru V
  • Podstawy języka migowego
  • Komunikacja społeczna
  • Język łaciński z terminologią medyczną
 • Praktyka I
 • Fizjologia człowieka II
 • Patologia ogólna
 • Anatomia funkcjonalna i palpacyjna
 • Anatomia rentgenowska
 • Biomechanika kliniczna
 • Kinezyterapia II
 • Korektywa II
 • Fizykoterapia II
 • Masaż leczniczy II
 • Przedmiot do wyboru VI
  • Podstawy terapii zajęciowej
  • Podstawy refleksoterapii
  • Odnowa biologiczna
 • Język obcy I
 • Praktyka II
 • Kinezjologia
 • Terapia manualna I
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w reumatologii
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w w ginekologii i położnictwie
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii i neurochirurgii
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii i psychiatrii
 • Wychowanie fizyczne I
 • Przedmiot do wyboru VII
  • Trening stabilizacyjny
  • Zastosowanie tapingu w fizjoterapii 
 • Przedmiot do wyboru VIII
  • Neurofizjologiczne metody fizjoterapeutyczne
  • Neurofizjologiczne uwarunkowania mechanizmów kompensacyjnych

Komunikacja alternatywna i podstawy neurologopedii

 • Język obcy II
 • Praktyka III
 • Terapia manulana II
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii dziecięcej i pediatrii
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Fizjoterapia kliniczna w reumatologii
 • Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, ginekologii i położnictwie
 • Fizjoterapia kliniczna w kardiologii
 • Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii I
 • Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii I
 • Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
 • Język obcy III
 • Praktyka IV
 • Fizjoterapia kliniczna w geriatrii i psychiatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w neurologii dziecięcej i pediatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
 • Jezyk obcy IV
 • Praktyka V

Dokumentacja programu studiów realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 - pobierz