Formularz zgody promotora - pobierz

Wytyczne dotyczące edytorskich i formalnych wymagań stawianym pracom dyplomowym na I i II stopnia - pobierz

Zasady przygotowania pracy dyplomowej na studiach I stopnia - pobierz

Lista pytań do egzaminu licencjackiego - pobierz

Lista pytań do egzaminu magisterskiego - pobierz

Lista promotorów prac dyplomowych 2017/2018 - pobierz