1. Omów źródła i zakresy planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
 2. Wyjaśnij czym jest podstawa programowa z wychowania fizycznego.
 3. Przedstaw konstrukcje szkolnego programu nauczania wychowania fizycznego i kto go sporządza.
 4. Omów zasady organizacji zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego w szkole.
 5. Przedstaw metodologię tworzenia oraz strukturę rocznego planu pracy dla klasy.
 6. Omów zakres diagnozy w wychowaniu fizycznym i jakie ma ona znaczenie w realizacji programu wychowania fizycznego.
 7. Wyjaśnij pojęcie obudowy dydaktycznej dla potrzeb wychowania fizycznego i ukazać co ona obejmuje.
 8. Wyjaśnij pojęcie ewaluacji programu wychowania fizycznego i korzyści wynikające z tego działania dla jego realizacji.
 9. Przedstaw swoje wyjaśnienie narastającego zjawiska niechęci uczniów do udziału w zajęciach WF.
 10. Przedstaw jakie czynniki wpływają na atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego i uzasadnij jej znaczenie dla uczniów.
 11. Omów formy współpracy nauczyciela wychowania fizycznego z rodzicami.
 12. Przedstaw zakresy specyficznych kompetencji nauczyciela wychowania fizycznego.
 13. Omów zasady etyczne obowiązujące nauczyciela wychowania fizycznego w toku pracy zawodowej.
 14. Omów, co oznacza określenie „kreatywny nauczyciel”
 15. Omów edukacyjne walory sportu szkolnego.
 16. Wyjaśnij co oznacza określenie – szkolny system oceniania i jakie on ma znaczenie w realizacji zajęć wychowania fizycznego.