1. Opisz teorię społecznego uczenia się i jej przykładowe zastosowanie w sporcie.
 2. Podaj definicję agresji oraz wymień jej rodzaje.
 3. Co to jest motywacja. Podaj przykład związany z działalnością sportową.
 4. Przedstaw trzy techniki podnoszące pewność siebie zawodnika.
 5. Lęk i jego występowanie w wychowaniu fizycznym i sporcie
 6. Jaka jest rola gwiazd sportowych we współczesnym świecie?
 7. Modelowanie zachowania wg A. Bandury i jej zastosowanie w kulturze fizycznej
 8. Wymień strategie poznawcze stosowane podczas uczenia się wiedzy szkolnej
 9. Omów funkcję socjalizacyjną i emancypacyjną wychowania z uwzględnieniem wychowania fizycznego.
 10. Scharakteryzuj widowisko sportowe i przedstaw jego fazy.
 11. Współczesne zagrożenia młodzieży oraz znaczenie wychowania fizycznego i sportu w ich eliminowaniu.
 12. Wykaż możliwości współpracy szkół ponadpodstawowych z innymi instytucjami.
 13. Przedstaw metody wychowania stosowane w grupie uczniów z gimnazjum i wyższych poziomów edukacji.
 14. Wykaż przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz sposoby ich zapobiegania.
 15. Wpływ sportu na strukturę przekazów masowych.