Dokumentacja programu studiów rok akademicki 2015/2016:

  1. Plan studiów
  2. Efekty kształcenia
  3. Tabela przypisania przedmiotom efektów kształcenia
  4. Zasady wybierania przedmiotów form aktywności ruchowej:

Dokumentacja programu studiów rok akademicki 2017/2018:

  1. Plany studiów
  2. Efekty kształcenia
  3. Karty opisów przedmiotów

Dokumentacja kart opisu przedmiotów od 2012/2013: